Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Διευκρινίσεις για το πότε οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν επιτρέπεται να επιβάλουν τέλος αποσύνδεσης, λόγω διακοπής/καταγγελίας ,στους συνδρομητές τους"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/8/2019
Με αφορμή την ενημέρωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από  την ΕΕΤΤ, ότι η εν λόγω Αρχή, διενεργεί συστηματικά  εκτεταμένους ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σχετικά με την  τήρηση των υποχρεώσεων τους, προς τους καταναλωτές, δηλαδή εάν τηρούνται οι σχετικές υποχρεώσεις των παρόχων, που απορρέουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας ,τον Κανονισμό Φορητότητας, από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών, και τις παραβατικές διαπιστώσεις της Αρχής, η ΄Ενωση απευθυνόμενη  στους καταναλωτές, αφενός τους ενημερώνει επ' αυτού, αφετέρου τους, καλεί να διεκδικούν τα δικαιώματ;a τους.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,υπενθυμίζει στους καταναλωτές, ότι οφείλουν να γνωρίζουν:

Δικαιώματα του καταναλωτή

Επειδή  η ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων, μεταξύ αυτών και των  υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στις μέρες μας, έχει τεράστια αύξηση, βρίσκοντας τον καταναλωτή χωρίς πλήρη ενημέρωση, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, παραθέτει τα δικαιώματα του.
Βασικά θα πρέπει  πριν επιλέξουν μία υπηρεσία ,ηλεκτρονικών επικοινωνιών. οι εταιρείες οφείλουν να παρέχουν στον καταναλωτή προσυμβατική ενημέρωση,  για όλες τις παροχές, ιδιαίτερα ,για την πραγματική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί στο σταθερό δίκτυο, στις συνδέσεις τεχνολογίας Acsl!

1) Σύμβαση

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Επανέρχεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης!"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7/8/2019

Με χαρά, υποδεχόμαστε  ως Κοινωνική Οργάνωση, που καθημερινά δίνει την μάχη της για τα δικαιώματα των καταναλωτών ( Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης)  την επαναφορά  του  θεσμού του "Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης" που  καταργήθηκε με τον "Κλεισθένη". 
Σε σχετική ανακοίνωση η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναφέρει:"Σήμερα, είναι μια μέρα δικαίωσης, για ότην εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών και στην καταπολέμηση της δημοτικής κακοδιοίκησης. Δικαίωση, για έναν αδικοκαταργημένο θεσμό του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων!
Το νέο σχέδιο νόμου ,για την τοπική αυτοδιοίκηση ,επαναφέρει πλήρως τον θεσμό του "Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης" που  καταργήθηκε, με τον "Κλεισθένη".

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μίσθωση νυφικού, υποχρεώσεις - δικαιώματα"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6-8-2019

Με αφορμή καταγγελίες καταναλωτών και προβλήματα  μεταξύ  καταναλωτών  και των συναφών επιχειρήσεων , που αφορά την ενοικίαση νυφικού,  όπως  "άλλαξε" γνώμη η καταναλώτρια, ή πήγε στην επιχείρηση και δεν υπήρχε το νυφικό που παρήγγειλε, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προς αποφυγή τέτοιων παρεξηγήσεων, ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτριών.αλλά και των επιχειρήσεων:

1. Συμφωνητικό  Υπογράφουμε αμφότεροι ,συμφωνία ενοικίασης  , ο καταναλωτής οφείλει να την διαβάσει προσεκτικά, και να μην υπογράφει συμφωνητικό με όρους που περιέχουν καταχρηστικότητα.
Οι όροι  πρέπει να είναι σαφείς , ως προς το ποσό της μίσθωσης, τον χρόνο μίσθωσης και του ποσού αποζημίωσης
Το ποσό των ασφαλειών πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της αρχικής του αξίας.
2. Προκαταβολή Όταν μας ζητείται προκαταβολή , για την τήρηση των όρων του συμβολαίου,  θα πρέπει να επιστρέφεται από την επιχείρηση, όταν τηρούνται οι όροι του συμβολαίου
Προσοχή!!! Επιθεωρήστε το επιλεγμένο νυφικό. Εάν περιέχει ελαττώματα, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύμβαση. Μετά από όλα, όταν επιστρέψετε το φόρεμα, αν γίνει αυτό, μπορεί να σας ζητηθεί αποζημίωση για τις ζημίες που δεν προκάλεσε η χρήση του, τότε  αρνηθείτε να τις αποζημιώσετε
3. Δεν πραγματοποιείται η ενοικίαση Εάν ο καταναλωτής , για τον α ή β λόγο,  διαφοροποιείται και  αρνείται να κάνει χρήση του νυφικού,ενημερώσει έγκαιρα την επιχείρηση , εάν δεν είναι όρος που τον ευνοεί στην σύμβαση, η προκαταβολή εκπίπτει υπέρ της επιχείρησης.
4. Φορολογικά στοιχεία :Πάντα  θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία , για να μπορέσει ο καταναλωτής να διεκδικήσει τα δικαιώματα του ενώπιον των Αρχών

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων νυφικών 
- Να ενημερώσουν με πληρότητα τον καταναλωτή , προφορικά ή εντύπως
- Να υπάρχει πινακίδα επί του είδους, με την τιμή και λοιπές προδιαγραφές
- Να εκδίδουν  Δελτίο Παραγγελίας (είναι λογιστικό στοιχείο και φέρει αρίθμηση), με πλήρη στοιχεία (Στοιχεία επιχείρησης πλήρης, ημερ. που έλαβε χώρα  η παραγγελία, Κωδικός του  είδους,  τόπος  , στοιχεία του πελάτη-καταναλωτή  , το ποσό της ενοικίασης σε ευρώ, αναλυτικά και τελικό  , τυχόν προκαταβολή .Το εν λόγω Δελτίο Παραγγελίας  θα πρέπει να υπογράφεται από τον παραγγέλοντα  και να παίρνει αντίγραφο
- Να συνάπτει συμφωνητικό , που θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης και τυχόν μετατροπές
Τέλος , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εύχεται την τήρηση των παραπάνω και από τους δύο (επιχείρηση-καταναλωτής)  προς αποφυγή διενέξεων ,σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός στην ζωή , για τον καταναλωτή

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ. Δ/νση: Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ: 2821092666-2821092306

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

Ε.Π.Κ.Κρτήτης: "Ανάσα" για άνεργο δανειολήπτη ,με "αβάσταχτα" χρέη από την Ιεράπετρα"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ 2-8-2019
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας
Η με ημερ.2-07-2019 Προσωρινή Διαταγή, που χορήγησε το Ειρηνοδικείο  Ιεράπετρας, σε χρεωμένο άνεργο οφειλέτη, με συνολικό χρέος 858.675,08 ευρώ, όχι μόνο του πέρασε αισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας, αλλά και οικονομικής  ανάσας, αφού αποφασίστηκε "μηδενικές καταβολές ", προς τράπεζες, δήμο, ΚΕΑΟ, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και ΔΕΗ μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης, (8-5-2020)
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη άνεργο, έγγαμο ,ηλικίας 72 ετών, με πολλά χρέη και με ελάχιστο εισόδημα.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 
α) μονοκατοικία κατά 50%
β) μονοκατοικία κατά 50%
γ) διάφορα  αγροτεμάχια με ελιές 
Εισόδημα που διαθέτει: Μακροχρόνια άνεργος , συντηρείται από συγγενείς

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Αισχοκέρδια διαπιστώνουν οι καταναλωτές , για το λάδι της "χωριάτικης "σαλάτας,από ταβέρνες, εστιατόρια κ.ά.


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 1-8-2019
Με αφορμή καταγγελία καταναλωτή, που χρεώθηκε επί πλέον του λογαριασμού του, σε  εστιατόριο της περιοχής των Χανίων, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εφιστά την προσοχή  των καταναλωτών , που με ευκαιρία  των καλοκαιρινών διακοπών, επισκέπτονται  ταβέρνες, εστιατόρια καφέ μπαρ κ.λ.π
Συγκεκριμένα η καταγγελία αφορούσε  λάδι σε ατομική συσκευασία  ,η οποία  χρεώθηκε επί πλέον , της χωριάτικης σαλάτας και μάλιστα  3 συσκευασίες , των 0,60 λεπτά εκάστη, χωρίς να έχει γίνει καμία παραγγελία επ αυτού. Ενημερώνουμε  ότι ,το είδος λάδι , θα πρέπει να αναγράφεται στον τιμοκατάλογο  και να παραγγέλλεται από τον πελάτη ,η τιμή διαμορφώνεται από το κατάστημα  συνετά.
Ως καταναλωτές οφείλουμε να γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας και να τα διεκδικούμε άμεσα, από την επιχείρηση, και σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τα κάνει δεκτά, να προβαίνουμε άμεσα σε καταγγελία αρμοδίως (Γεν.Γραμματεία Καταναλωτή 1520 ή Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 28210923060

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Συνταξιούχος του ΟΤΕ, πέτυχε να μειώσει την δόση του, με μεταρρυθμιστική Διαταγή"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ  31-07-2019
Ειρηνοδικείο Χανίων
Η με ημερ.07-07-2019 Μεταρρυθμιστική Προσωρινή Διαταγή, που χορήγησε το Ειρηνοδικείο Χανίων, σε χρεωμένο συνταξιούχο οφειλέτη, με προβλήματα υγείας, με συνολικό χρέος 113.689,00 ευρώ, όχι μόνο τού πέρασε αισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας,  αλλά και οικονομικής ανάσας, αφού  διατάχθηκε η πληρωμή  δόσης 250 ευρώ/μήνα, αντί 300 ευρώ, που έδινε  μέχρι χθες ,προς  τις 4 πιστώτριες τράπεζες και σε 10 δάνεια.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη συνταξιούχο του ΟΤΕ, με μηνιαία σύνταξη 1.200 ευρώ.άλλο εισόδημα δεν διαθέτει.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Πρόταση προς την Κυβέρνηση, για ολοσχερή κατάργηση της προκαταβολής φόρου , ή ουσιαστική μείωση αυτή, από τις επιχειρήσεις"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30-7-2019
Κατάργηση  της 100% προκαταβολής φόρου από τις επιχειρήσεις ζητά σε σχετική ανακοίνωσή της, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, απευθυνόμενη στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.
Στην ανακοίνωσή της , η Ένωση των καταναλωτών αναφέρει:
"Κύριοι, του Υπουργείου Οικονομικών,Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ακούμε από τα μέλη της Κυβέρνησης , αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό , ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα να αρθούν τα εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα και τον Ανταγωνισμό, για ανάπτυξη και επενδύσεις, ώστε να αναδειχθούν οι υγιείς δυνάμεις της Αγοράς και να υπάρξει όφελος για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις ,αλλά  και για τους καταναλωτές.

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Παράνομες πρακτικές, από Ινστιτούτα Αδυνατίσματος -Δεκάδες οι καταγγελίες"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-7-2019
"Κρούσματα"  παραπλανητικών πρακτικών ,από τα  Κέντρα Αδυνατίσματος και Αισθητικής ,δέχεται, το τελευταίο διάστημα, η Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, από  αρκετές καταγγελίες, από καταναλωτές που αρκέστηκαν ,στα "ελκυστικά πακέτα" των εν λόγω επιχειρήσεων , χωρίς να γνωρίζουν, τα δικαιώματα τους.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προς αποφυγή τέτοιων περιπετειών, που αφενός είναι ψυχοφθόρες αλλά και υποθάλπουν και οικονομικές απαιτήσεις ,για τους καταναλωτές, , από  υπηρεσίες που δεν λαμβάνουν, καθώς  τα Κέντρα Αισθητικής ,συχνά παραβιάζουν την σχετική Υπουργική Απόφαση και καταστρατηγούν τα δικαιώματα των καταναλωτών,οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι.
Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι, τα Κέντρα Αδυνατίσματος οφείλουν :
 • Να παραδώσουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων υπογεγραμμένα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης
 • Να παραδώσουν ξεχωριστό έντυπο υπαναχώρησης μαζί με τις συμβάσεις
 • Να μην λαμβάνουν προκαταβολή υψηλότερη του 2,5% του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος, πριν αρχίσει να εκτελείται η σύμβαση
 • Να παραδίδουν παραστατικά για κάθε συνεδρία και να αναγράφουν την αξία αυτής.
Επίσης, ο καταναλωτής:
Εάν υπογράψει σύμβαση μπορεί να υπαναχωρήσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών, χωρίς σπουδαίο λόγο, και να λάβει ακόμα και το σύνολο του ποσού, εάν δεν έχει πραγματοποιήσει συνεδρίες.
Εάν έχει πραγματοποιήσει συνεδρίες, αλλά δεν επιθυμεί τη συνέχισή τους, δικαιούται να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στις ανεκτέλεστες συνεδρίες με μία επιβάρυνση 2,5% επί αυτού του ποσού.
Καλούν, λοιπόν, τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προσέχουν τους όρους που υπογράφουν, και να ζητούν πάντα αντίγραφο για οποιοδήποτε έγγραφο υπογράφουν.
Τέλος, εάν παρεμπιπτόντως κάποιος  καταναλωτής, πέσει  "θύμα"  από τέτοιες  πρακτικές  μπορεί να το καταγγείλει στην ΄Ένωση  με οποιανδήποτε τρόπο, (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά , ταχυδρομικά) email. epkxan@ gmail.com , FAX 2821092306, thl.2821092666
 Συμπληρωματικά  αναφέρουμε ότι ,ύστερα από την καταγγελία μέλους μας και την παρέμβαση του νομικού της τμήματος  της ΄Ένωσης ,επεστράφη ποσό ύψους 1200 ευρώ για ανεκτέλεστες υπηρεσίες.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306


Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Καυτά τα θέματα και τα προβλήματα των Καταναλωτών"

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 26-7-2019

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη για να  εκθέσει  τα προβληματα των καταναλωτών,

Στην σχετική επιστολή της μεταξύ των άλλων αναφέρει:

"Τα θέματα που θέλουμε να σας καταθέσουμε υπόψη σας  και να πάρουμε απαντήσεις για το σχέδιο που έχετε  ως νέα Κυβέρνηση,είναι τα εξής

1) Αποζημίωση των πρώην ασφαλισμένων των Εταιρειών Ασπις Πρόνοια και Comercial value
2) Προστασία κύριας κατοικίας ,λήξη του ν.4605/2019 τέλος 2019
3) Ελβετικό Φράγκο (η μεγαλύτερη απάτη του αιώνα)
4) "Κόκκινα Δάνεια"  ιδιαίτερα για τους μη έχοντας κανένα εισόδημα και κανένα περιουσιακό στοιχείο
5) Οικονομική στήριξη των Ενώσεων Καταναλωτών ,από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
6) Καταναλωτική παιδεία (μάθημα Καταναλωτή) στα σχολεία Στοιχειώδους εκπαίδευσης.
7) Πάταξη του Παρ εμπορίου -Έλεγχος αγοράς (νόμιμο εμπόριο- προστασία της οικονομίας της Χώρας-Επιχειρήσεων-Καταναλωτών)

κ.Υπουργέ,

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Ενώσεις  των Καταναλωτών, ουσίας στηρίζονται στον εθελοντισμό και μόνο και η λειτουργικότητα τους  στα έξοδα , επαφίεται στα μέλη τους  με την ισχνή
ετήσια συνδρομή, επομένως για να συνεχίσουν να παράγουν κοινωνικό έργο, που κρίνεται απαραίτητο στις ημέρες μας χρειάζεται η προσέγγυση εκ μέρους σας και η λύση των προβλημάτων
που τις απασχολούν.
Περιμένουμε να ανταποκριθεί τε στο αίτημα μας,

Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος των Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη"

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Πάταξη πρακτικών άγρας πελατών

Δελτιο Τύπου 23-7-2019

Έγγραφο , προς  τα Λιμεναρχεία της Κρήτης, έστειλε  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κοινοποιώντας το και στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ζητώντας την πάταξη πρακτικών άγρας πελατών, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα  λιμάνια της  Κρήτης.
Η επιστολή  της ΄Ενωσης Καταναλωτών Κρήτης έχει ως εξής: 
Κύριοι,
Πολίτες  του νησιού μας, αλλά και τουρίστες, μας καταγγέλλουν ότι ,ενώ κάνουν τον περίπατο τους, γύρω από τα λιμάνια του νησιού μας, νοιώθουν έντονες οχλήσεις από άτομα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (πρακτικές άγρας πελατών) , πράγμα που τους φέρνει σε εκνευρισμό αλλά και σαν φαινόμενο δυσφημεί το νησί μας.
Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο  θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρό, καθώς έχει επανειλημμένως προκαλέσει έντονες τριβές, ανάμεσα στους επιχειρηματίες εστίασης του νησιού.
Παρακαλούμε όπως πράξετε τα δέοντα,  ανάληψη των ενεργειών, που αφορούν σε χώρους αρμοδιότητας σας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Εισήγηση της Ιωάννας Μελακη Προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και μέλους του ΕΣΚΑ προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Σπυριδων Αδωνη Γεωργιαδη

Δελτίο Τύπου 11-07-2019

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δημοσιεύει την Εισήγηση της Προέδρου  προς τον Υπουγό Οικονομίας και Ανάπτηξης,
το Κείμενο της Εισήγησης έχει τα εξής


"κ. Υπουργέ, σας καλοσωριζουμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε ένα Υπουργείο σημαντικό, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και της βιωσιμότητας του Έλληνα καταναλωτη, που εμείς σε χρόνια κρίσης, βάλαμε πλάτη σε κοινωνικό επίπεδο.
Κ. Υπουργέ,
Τα θέματα είναι πολλά, που μας απασχολούν, ως καταναλωτές, όπως έλεγχος αγοράς, κόκκινα δάνεια, Ιδιωτ. Ασφάλιση κ.ά.
κ. Υπουργέ,
Επειδή οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοι και για την πρώτη κατοικία, συνεχίζονται από
15-7-2019 ραγδαία, για πρώτη μεταξύ μας επικοινωνία και παρέμβαση σας εισηγουμαστε, ως Καταναλωτική Ένωση τα εξής
1) Τακτική επικοινωνία και στήριξη σε όλα τα επίπεδα των Εθνικών Ενώσεων Καταναλων
2) Στήριξη της πρώτης κατοικίας των καταναλωτών που το εισόδημα τους εισοπεδωθηκε από τη οκταχρονη οικονομική κρίση της Χωρας

Για τα δάνεια
Το θέμα των δανείων, κόκκινων και μη, πρέπει να βάλει Αρχή σε αντίστροφη βάση, με την μείωση του εισοδήματος(λόγω οικονομικής κρίσης) ως μοναδικό κριτήριο του δανειολήπτη. Εκεί θα φανεί εάν κάποιος εχει τις προϋποθέσεις 'κουρεματος' και στήριξης από την πολιτεία και εάν μπορεί να ρυθμιστεί το υπόλοιπο χρέος του, απο τους πιστωτικού φορείς, σύμφωνα με την πραγματική αξία της πρώτης κατοικιας
κ. Υπουργέ, Ζηταμε την συνεργασία σας, για το συμφέρον των καταναλωτών και της Χώρας
Τέλος, σας ευχόμαστε μια αναπτυξιακή πορεία στο Υπουργικό σας έργο, με πολυ δύναμη, υποσχόμενοι ότι θα σταθούμε δίπλα σας, με σεβασμό σε ότι μας ζητηθεί
Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη
 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Προσοχή στα τρόφιμα που καταναλώνουμε τώρα το καλοκαίρι"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3-7-2019
Την προσοχή των καταναλωτών στην κατανάλωση τροφίμων και ποτών,  λόγω αυξημένων θερμοκρασιών τώρα το καλοκαίρι, για αποφυγή δηλητηριάσεων, συνιστά με ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Τι προσέχουμε:
Tην αγορά και διατήρηση των τροφίμων, όσο και κατά την επίσκεψή μας, σε χώρους μαζικής εστίασης, να τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής.
Γενικά
 • Ελέγχουμε χρώμα, οσμή, γεύση των τροφίμων, καθώς και την ημερομηνία λήξεως και τις συνθήκες διατήρησής τους.
 • Δεν αγοράζουμε και δεν αφήνουμε τρόφιμα εκτεθειμένα, στον ήλιο ή στα έντομα.
 • Τοποθετούμε τα ευαλλοίωτα τρόφιμα, που απαιτούν συντήρηση, υπό ψύξη, στο ψυγείο, όσο πιο γρήγορα γίνεται, μετά την αγορά τους.
 • Πλένουμε τα χέρια μας, συχνά, με σαπούνι και νερό και πάντα, πριν από κάθε γεύμα. 
 • Δεν αγοράζουμε γαλακτοκομικά προϊόντα, παρά μόνον από ελεγχόμενες και οργανωμένες γαλακτοκομικές επιχειρήσεις. 
 • Τρώμε μόνο καλομαγειρεμένο φαγητό και καλοπλυμένα φρούτα και λαχανικά. 
 • Δεν τρώμε μισομαγειρεμένο κρέας ή ωμά αυγά. Τα όστρακα,  πρέπει να είναι πάντα ζωντανά πριν το μαγείρεμα τους. Είναι επικίνδυνο να καταναλώνονται ωμά, ιδίως από τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, έγκυες, ηλικιωμένους, ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή με καταστολή του ανοσοποιητικού τους συστήματος). Συστήνεται η θέρμανση τους ,για 30΄στους 140οC, για ασφαλή κατανάλωση.
 • Τα τρόφιμα και κυρίως τα ευαλλοίωτα, δηλ. όσα συντηρούνται σε ψύξη, πρέπει να αγοράζονται από ελεγχόμενους χώρους, δηλ. από αγορές και όχι από πλανόδιους  πωλητές.
Χυμοί - Εμφιαλωμένα νερά

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δέκα είναι οι προϋποθέσεις , για να ενταχθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την προστασία της κύριας κατοικίας"

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-7-2019

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας , στην ΕΓΔΙΧ,  από σήμερα (1-7-2019), για την προστασία της κύριας κατοικίας (ν.4605/2019), η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει ότι παρέχει την συμβουλευτική της, για κατάθεση της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, μέλη της ή μη.
Η Συμβουλευτική της:
Ποιους  αφορά
Φυσικά πρόσωπα
- Χωρίς  πτωχευτική ικανότητα
- Με πτωχευτική ικανότητα
Που πληρούν τις προϋποθέσεις
τι κάνουν
Κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΓΔΙΧ , αφού έχουν ενημερωθεί

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Θετική απόφαση από το Ειρηνοδικείο Σητείας, για πολύτεκνη οικογένεια"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-6-2019
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη για το περιεχόμενο της  απόφασης του Ειρηνοδικείου  Σητείας,εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, όπου  το Δικαστήριο της Σητείας,δικαίωσε πολύτεκνη οικογένεια, σώζοντας το σπίτι της, αλλά και τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία, απαλλασσόμενη σε μεγάλο βαθμό (74%) από το υπέρογκο χρέος της, βάσει  δε του άρθρου 8 του ν.3869/2010,  απαλλάχθηκε κατά 100% (μηδενικές καταβολές),
Αναλυτικά επί του περιεχομένου της απόφασης:
Πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια οφειλετών, (τέσσερα ενήλικα τέκνα), με προβλήματα αναπηρίας ο σύζυγος και άνεργη η σύζυγος, με συνολικό χρέος 153.136,70 ευρώ, σε μία τράπεζα και σε 6 δάνεια.

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Υπερχρεωμένος Δημόσιος Υπάλληλος με χρέος 147,694 ευρώ, "πέτυχε" απαλλαγή από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-6-2019
Το Ειρηνοδικείο Βάμου Χανίων, με  απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, παρείχε  προστασία από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών, σε δημόσιο υπάλληλο, με συνολικό χρέος 147.694,86 ευρώ, σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, σε δύο τράπεζες, ως οφειλέτης.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο οφειλέτης είναι μέλος της, πρόκειται για  υπερχρεωμένο νοικοκύρη, ηλικίας 54 ετών, άγαμο, χωρίς παιδιά.
Περιουσιακά στοιχεία που έχει ο οφειλέτης  στην διάθεσή του είναι:
- Μοναδική κατοικία 62 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 33.393,60 ευρώ και ένα αγροτεμάχιο, εμβαδού 3041,27 τ.μ.
Οικονομική κατάσταση του  οφειλέτη: ελάχιστο από τον μηνιαίο μισθό του, 1083,0 ευρώ
Με την  Προσωρινή Διαταγή ,το Ειρηνοδικείο Βάμου Χανίων ,όρισε:
1) Δέχεται το αίτημα και χορηγεί Προσωρινή Διαταγή,
2) Απαγορεύει στους πιστωτές προσωρινώς,  μέχρι την έκδοση Οριστικής απόφασης, κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του  μέχρι την συζήτηση της κυρίας αίτησης που έχει οριστεί να συζητηθεί στις 18-12-2020.
3) Ορίζει  μηνιαίες καταβολές δόσεων ,  ποσού 280 ευρώ , στο σύνολο των αναφερομένων σε αυτή την Προσωρινή Διαταγή οφειλών,  κατ άρθρο 8  παρ.5 του ν.3869/2010, μέχρι το χρόνο συζήτησης  της υπό κρίση  αίτησης του που έχει οριστεί στις
 
Επιπροσθέτως, ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε  άμεσα  τους οφειλέτες, να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης, καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 – 13.00, ή να επικοινωνήσουν μαζί μας, προκειμένου να υπάρχει η δέουσα ενημέρωση:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2 731 00 Χανιά, και στην Δημοτική Βιβλιοθήκη , Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140 Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

ΕΚΠΟΙΖΩ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ - Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την ελεύθερη πρόσβαση

Παραλίες: Πόσο ελεύθερη είναι η πρόσβαση;
Κανόνες που πρέπει να τηρούνται.

            Τι πρέπει να γνωρίζουμε όταν επισκεπτόμαστε παραλίες;

·         Όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου χαρακτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Στις οργανωμένες παραλίες, θα πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος και για τους υπόλοιπους λουόμενους. 
·         Η χρέωση για τη χρήση ομπρέλας και ξαπλώστρας θα πρέπει να είναι αναρτημένη σε τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο.                                                                                                              
·         Θα πρέπει να εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
·         Όσες παραλίες έχουν αντίτιμο εισόδου, είναι υποχρεωμένες να έχουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών, κατά τους μήνες Ιούνιο - Αύγουστο και ώρες 10:30-17:30.
·         Στις οργανωμένες εγκαταστάσεις, πρέπει να υπάρχει επισήμανση με ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες των ορίων, που μπορούν να φτάνουν οι λουόμενοι.
·         Στις παραλίες με εγκαταστάσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει διάδρομος μέσα στη θάλασσα, πλάτους 7 έως 15 μέτρων και μήκους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
·         Απαγορεύονται τα θαλάσσια μέσα αναψυχής (σκι, αλεξίπτωτο, έλκηθρο, κλπ.) και τα θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski, surf jet, sea beetle, sea bike) σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τους σημαντήρες.
·         Η κυκλοφορία των παραπάνω θαλάσσιων μέσων απαγορεύεται τους μήνες Ιούνιο με Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14:00 και 17:00.
·         Τα wind surf πρέπει να κινούνται έξω από τους σημαντήρες ή 200 μέτρα από το σύνηθες σημείο των κολυμβητών.

Κόστος οργανωμένων παραλιών Αττικής

Σήμερα μια τετραμελής οικογένεια πρέπει να διαθέσει ένα υπέρογκο ποσό για την είσοδο της σε μια  οργανωμένη παραλία καθώς και για να πάρει ένα καφέ ή αναψυκτικό, νερό και τοστ.

Ως εκ τούτου θεωρούμε επιβεβλημένο στις οργανωμένες παραλίες να ισχύσουν οι τιμές των βασικών ειδών (νερό, καφές, τοστ-σάντουιτς) που προβλέπονται στα κυλικεία των πλοίων, αεροδρομίων, αρχαιολογικών χώρων κλπ, ώστε ο καταναλωτής με μικρό κόστος να προμηθεύεται τα είδη πρώτης ανάγκης.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚΠΟΙΖΩ www.ekpizo.gr
Τ: 2103304444, E-mail:  info@ekpizo.gr       

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Τ: 1520, E-mail: 1520@efpolis.gr     
Fax: 2103843549
Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ταξιδεύεις με πλοίο, έχεις δικαιώματα"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-6-2019

Επειδή διανύουμε περίοδο καλοκαιριού και επειδή κάποιοι θα χρησιμοποιήσουμε ως μέσο μεταφοράς  για τις διακοπές μας  το πλοίο, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μας ενημερώνει και μας επιστήνει την προσοχή μας

Κατά την κράτηση του εισιτηρίου:

1. Ενημερώνουμε  τον  εκδότη του εισιτηρίου, για τυχόν εκπτώσεις που δικαιούμαστε, για την έκδοση εισιτηρίου
2. Όταν πραγματοποιούμε την κράτησή μας ηλεκτρονικά, να διασταυρώνουμε τους γραπτούς όρους και τις πληροφορίες με τους όρους και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο εισιτήριο (π.χ. τα στοιχεία πινακίδας του οχήματος).
3. Η τιμή δεν μπορεί να αλλάξει, εφόσον έγινε κράτηση μέσω συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσης, μέχρι την ημερομηνία που συμφωνήθηκε η παραλαβή ή η πληρωμή του εισιτηρίου.
4. Καμία επιβάρυνσή μας δεν επιτρέπεται λόγω χρήσης συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική και η χρεωστική κάρτα.
5. Αν είσαι άτομο με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούσαι έκπτωση 50% επί του ναύλου επιβάτη και αναπηρικού ΙΧΕ οχήματος.
6. Να δίνεις στοιχεία επικοινωνίας (εφόσον το επιθυμείς), ώστε να μπορεί η εταιρεία να σε ειδοποιήσει σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου σου.

Πριν το ταξίδι

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Υποχρεωτικό το Εμφιαλωμένο Ελαιόλαδο στα Εστιατόρια"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-6-2019
Επειδή παρατηρείται  ότι ελάχιστα είναι τα εστιατόρια, στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να βρει στα τραπέζια ελαιόλαδο, σε συσκευασία μιας χρήσης, ως η υπάρχουσα νομοθεσία ορίζει, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να ενημερώσει  τους καταναλωτές ,τα εξής:
Το μέτρο "περί υποχρεωτικότητας  χρήσης .." θεσπίστηκε πριν από ένα χρόνο, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) (άρθρο 71, παρ. 2, εδάφιο γ) και προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η επιβολή προστίμου 500 ευρώ.

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Τα δικαιώματά μας ως καταναλωτές ,σε εστιατόρια και καφετέριες"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/6/2019

Η Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης , με αφορμή την έναρξη της θερινής περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών, ενημερώνει τους καταναλωτές για το τι πρέπει να προσέχουν:
Οι συμβουλές της είναι:
– Ζητάμε τον τιμοκατάλογο του καταστήματος. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει έναν  τιμοκατάλογο ανά δύο τραπέζια και να τον διαθέτει σε κάθε πελάτη πριν από την παραγγελία.
– Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι γραμμένοι υποχρεωτικά στα Ελληνικά και προαιρετικά σε κάποια άλλη γλώσσα.

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

10 Χρόνια Ε.Ε.Κ.Ε. - 10 Χρόνια Δράσεων για τον Καταναλωτή

10 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνονται αυτή τη χρονιά για την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας από τη σύσταση της το 2009, η οποία υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών στελεχών της χώρας μας.
Η συγκρότηση ενός μαζικού και κοινωνικού καταναλωτικού κινήματος υπήρξε μία καταλυτική πρωτοβουλία και εν τέλει δέσμευση που έλαβε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, το Μάρτιο του 2007, ο Πρόεδρος της οποίας, αναφερόμενος τότε στη διαμόρφωση ενός νέου, δίκαιου και διατηρήσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης,  σημείωσε πως: «Η Ένωση των Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας αποτελεί το εργαλείο παρέμβασης με άξονες την συμμετοχή – ενημέρωση – επιλογή – παρέμβαση των ίδιων των καταναλωτών. Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης του εισοδήματος των καταναλωτών και συμβάλει στον περιορισμό της κερδοσκοπίας, της αισχροκέρδειας, καθώς και των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών.»
Το καταναλωτικό κίνημα της ΓΣΕΕ διαδραματίζει την τελευταία δεκαετία ενεργό ρόλο,  καθώς, καθημερινά πληροφορεί, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους καταναλωτές στην αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών ενώ παράλληλα υποστηρίζει οφειλέτες με προβλήματα διαχείρισης των χρεών τους και πλειστηριασμού της περιουσίας τους.
Συνοπτικά, παρατίθενται τα πεπραγμένα της Ε.Ε.Κ.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 2009-2019:
• Συνδρομή Οφειλετών για την Υπαγωγή τους στο Νόμο 3869/10 (Νόμος Κατσέλη): Ποσοστό Διαγραφής Χρεών 67,75%
• Δράσεις Διαχείρισης της Υπερχρέωσης: Αιτήσεις Υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη, Ρυθμίσεις ΔΕΚΟ, Προστασία κύριας Κατοικίας από Πλειστηριασμούς, Εξωδικαστική Διευθέτηση Χρεών κ.α.
• Στήριξη Οικονομικά Αδύναμων Πολιτών: Δωρεάν Τμήματα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης
• Διευθέτηση Παραπόνων και Διαχείριση Καταγγελιών: Έκβαση Διεκπεραιωμένων Καταγγελιών 78,9% Υπέρ του Καταναλωτή
• Κατάρτιση Καταναλωτών: Περισσότεροι από 2000 Καταναλωτές εκπαιδεύτηκαν σε όλη την Ελλάδα σε θέματα, όπως, Η Υπερχρέωση και η Αντιμετώπιση της, Νέες Μορφές Τοπικής Απασχόλησης και Ανάπτυξης κ.α.
• Δημιουργία Mobile App “ Traveler Rights Gr” το οποίο απέσπασε 2 Gold βραβεία: στα Mobile Excellence Awards 2018 – Mobile Service for Consumers και στα Tourism Awards 2019 -Technology enhanced experience
• Διεξαγωγές Ερευνών: Η προστασία του Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τάσεις Κατανάλωσης των Μισθωτών στην Ελλάδα κ.α.
• Εκδόσεις: Το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή, Οδηγός Αντιμετώπισης Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, Οδηγός Ταξιδιωτών
• Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ανταποδοτική Ανακύκλωση, Συγκέντρωση Τροφίμων και Φαρμάκων, Δράσεις Υποστήριξης πλημμυροπαθών κ.α.
• Παρεμβάσεις στα Αρμόδια Υπουργεία: Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται για θέματα που αφορούν τον καταναλωτή σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία και τις αντίστοιχες αρχές. Σημαντικότερες παρεμβάσεις αποτελούν η δυνατότητα παραλαβής αντιγράφου των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων πριν την υπογραφή τους, η δημιουργία μητρώου Ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και η χορήγηση εισιτηρίων κοινωνικής πολιτικής για τους ανέργους
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, με την ολοκλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας, δεν διστάζει να μιλά για την αναγκαιότητα ύπαρξης των Ενώσεων Καταναλωτών μέσω των οποίων ο καταναλωτής θα μπορεί να αντιστέκεται και να διεκδικεί. Σε αυτό το δύσκολο έργο, ο καταναλωτής δεν είναι μόνος.
Η Ε.Ε.Κ.Ε. προχωρά δυναμικά μπροστά με σύγχρονα μέσα και επίκαιρη σκέψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε το έργο μας με την ίδια τόλμη και το ίδιο πείσμα που ξεκινήσαμε το 2009.
Δείτε εδώ την παρουσίαση του απολογισμού 10 χρόνων της Ε.Ε.Κ.Ε.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Αυτός είναι ο δανειολήπτης που «γονάτισε» η κρίση. Μελέτη της ΕΕΚΕ μέσα από τις υποθέσεις που υπερασπίστηκε δικαστικά.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της απολογιστικής της δράσης των 10 ετών λειτουργίας της, πραγματοποίησε μελέτη για τη Διαχείριση της Υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων. 
Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία καταναλωτών-οφειλετών που προσέφυγαν στην E.E.K.E. με σκοπό τη διευθέτηση των οφειλών τους κατά το χρονικό διάστημα 2009-2019. Για την εξαγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία των οφειλετών εκείνων που κινήθηκαν υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στις δικαστικές ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη). 
Το σύνολο των οφειλών μη εξυπηρετούμενων δανείων των οφειλετών που υπέβαλαν αίτηση στο Νόμο με την υποστήριξη της Ε.Ε.Κ.Ε. ανέρχεται στα 62.000.000 €. 
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της μελέτης: 
Το Προφίλ των Δανειοληπτών μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
• Tο μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών που αντιμετώπισαν προβλήματα αποπληρωμής δανείων βρίσκεται σε παραγωγική – υπό οικονομικούς όρους - ηλικία (το 61, 72% έχει ηλικία 40-59 ετών).
• Στην πλειοψηφία τους οι οφειλέτες με προβλήματα υπερχρέωσης είναι μισθωτοί σε ποσοστό 38,36%, άνεργοι σε ποσοστό 35,84% και συνταξιούχοι σε ποσοστό 17,38%,  γεγονός που καταδεικνύει την οικονομική δυσπραγία που προκάλεσαν οι αλλεπάλληλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.
• Το 71,20%  των οφειλετών είναι ιδιοκτήτες μίας κύριας κατοικίας χωρίς κανένα απολύτως επιπλέον περιουσιακό στοιχείο. Μόλις το 15,92% των οφειλετών διαθέτουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην της κύριας κατοικίας με συνηθέστερα τα αγροτεμάχια.
• Το 73,85% των δανειοληπτών είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 100.000€. Μόλις το 2,49% των οφειλετών έχει κύρια κατοικία που ξεπερνά σε αξία τις 250.000 ευρώ.
• Το μέσο ετήσιο εισόδημα των οφειλετών το 2008, στις απαρχές της κρίσης και όταν οι συνέπειες δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα αισθητές, ήταν 28.418 €. Κατά το έτος 2017, παρατηρείται το χαμηλότερο μέσο ετήσιο εισόδημα, το οποίο αγγίζει μόλις τις 7.956 € παρουσιάζοντας μείωση κατά 20.462€ μέσα σε 10 έτη.  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί κανείς να κάνει λόγο για «φτωχοποίηση» του πληθυσμού της χώρας. 
Περιγραφή μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
• Αναφορικά με το ύψος των δανειακών τους υποχρεώσεων, το 35,6% των δανειοληπτών είχαν λάβει δάνεια ύψους έως 50.000€ ενώ το 24,33% έως 100.000€, ποσοστά που καταδεικνύουν ότι οι δανειολήπτες δεν  λάμβαναν υπέρογκα δάνεια στοχεύοντας σε πολυτελείς συνθήκες διαβίωσης.
• Μελετώντας τα δανειακά προϊόντα,  την πρωτοκαθεδρία έχουν τα στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν στο 62% των δανειοληπτών και ακολουθούν τα καταναλωτικά με το αισθητά μικρότερο ποσοστό 24,98%. Οι δανειολήπτες, όπως συνάγεται, επιθυμούσαν τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και τη στοιχειώδη εξασφάλιση της οικογένειάς τους.
• Εξετάζοντας την τακτική των τραπεζών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα μισά δάνεια χορηγήθηκαν από μόλις 2 πιστωτικά ιδρύματα.
• Ενδεικτικά, ένα πιστωτικό ίδρυμα χορήγησε σε καταναλωτή 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την υπεύθυνη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων από την πλευρά των τραπεζών. 
Συσχετισμός Δανείων και Δανειοληπτών
• Οι οφειλέτες σε ποσοστό 35,07%  είναι δανειολήπτες που κατά την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο ήταν άνεργοι, αδυνατώντας να εξεύρουν εργασία, με συνολικές οφειλές ύψους 21.637.406,95€ και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (27,38%) με οφειλές ύψους 16.890.776,16€.
• Επαγγελματικά και Επιχειρηματικά Δάνεια συνολικού ύψους 86.297.29€  έχουν λάβει στην πλειοψηφία τους οι – κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης- άνεργοι.
• Η μέση αξία των πιστωτικών καρτών που είχαν στην κατοχή τους οι οφειλέτες ανέρχεται σε 3.608€, των καταναλωτικών δανείων  που έλαβαν σε  14.704€ και των στεγαστικών δανείων σε 62.404€.
• Το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων (65,12%) που υπολογίζεται σε συνολική αξία 40.178.402,60€ διατέθηκε σε έγγαμους δανειολήπτες. 
Η Δικαστική Πορεία των Αιτήσεων
• Ο χρόνος αναμονής, των οφειλετών που δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο Δικαστήριο κυμαίνεται από 212 έως 2.127 ημέρες. Ο αιτών δηλαδή  θα πρέπει να αναμείνει 49 μήνες, κατά μέσο όρο, έως την εκδίκαση της υπόθεσής του.
• Ο χρόνος αναμονής, όσων οφειλετών οι υποθέσεις έχουν τελεσιδικήσει, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης κυμαίνεται από 336 έως 1.942 ημέρες. Ο αιτών δηλαδή  θα έπρεπε να αναμείνει 38 μήνες, κατά μέσο όρο, την έκδοση της απόφασης, παραμένοντας σε συνθήκη αβεβαιότητας για όλο αυτό το διάστημα. 
Η Αποτύπωση των Αποτελεσμάτων των Οριστικών Δικαστικών Αποφάσεων 
• Από το σύνολο των οφειλών που διαχειρίστηκε η Ε.Ε.Κ.Ε. κατόρθωσε να διαγράψει το 67,75% και να ρυθμίσει το 32,25%. Το ποσό που ρυθμίστηκε θα αποπληρωθεί σε - κατά  μέσο όρο - 169 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 14 χρόνια, δίνοντας μια βαθιά ανάσα στους συμπολίτες μας που υποφέρουν από τις πολιτικές των μνημονίων. 
Ο κίνδυνος κατάσχεσης και πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και της περιουσίας πολλών συμπολιτών μας, χωρίς κανένα πλαίσιο αποτελεσματικής προστασίας, είναι ακόμα μια ολέθρια συνέπεια της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και παράλληλα το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο ζητά άμεση, δίκαιη και αποτελεσματική λύση που θα προσιδιάζει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του κοινωνικού κράτους.
Διαβάστε ολόκληρη τη Μελέτη  εδώ