Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Ε.Π.Κ. Κρήτης : "Ασφαλισμένοι της Ασπίδος και Commercial Value, καλούνται να αναγγείλουν απαιτήσεις στον επόπτη εκκαθαριστή

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 21-06-2013

Ενημερώνουμε τα μέλη μας,  αλλά και τους άλλους καταναλωτές "Θύματα" των ασφαλιστικών  εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», και < "  δικαιούχοι ασφαλίσματος των ασφαλίσεων ζωής  ότι, βγήκε ανακοίνωση, αναγγελίας απαιτήσεων  από τον επόπτη εκκαθαριστή ασφαλιστικής εκκαθάρισης ¨κ ΚωνσταντίνοΠαπακωστόπουλοτην οποία παραθέτουμε και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

1) Για την Ασπίδα στην  ανακοίνωση του επόπτη  αναφέρονται τα εξής:

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 2574/2009 (ΦΕΚ Β ́ 2509/18.12.2009) και ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 (περ. I έως και IX) του ν.δ. 400/1970, ότι δύνανται έως την 4/10/2013 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος των ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «AΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» να προβούν κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 σε αναγγελία των απαιτήσεων προς την Εταιρεία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800- 50-000-18. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο του ν.δ. 400/1970, ΔΕΝ καλούνται (και συνεπώς δεν αναγγέλλονται) οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση έως την ημερομηνία ανάκλησης αδείας λειτουργίας της άνω ασφαλιστικής επιχείρησης, ήτοι την 21 Σεπτεμβρίου 2009. Μαρούσι , 19 Ιουνίου 2013
Ο Επόπτης Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης
Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος

 Για  την Commercial Value η ανακοίνωση έχει ως εξής;

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE AAE», όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 2574/2009 (ΦΕΚ Β ́ 2509/18.12.2009) και ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 (περ. I έως και IX) του ν.δ. 400/1970, ότι δύνανται έως 4/10/2013 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης.
Συγκεκριμένα καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος των ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE AAE» να προβούν κατά το άρθρο10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 σε αναγγελία των απαιτήσεων προς την Εταιρεία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800-50-000-18.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο του ν.δ. 400/1970,ΔΕΝ καλούνται (και συνεπώς δεν αναγγέλλονται) οι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση έως την ημερομηνία ανάκλησης αδείας λειτουργίας της άνω ασφαλιστικής επιχείρησης, ήτοι την 26 Φεβρουαρίου 2010.Μαρούσι , 19 Ιουνίου 2013Ο
Επόπτης Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης
Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλο

  Επειτα από τις παραπάνω  ανακοινώσεις, του επόπτη εκκαθαριστή, κ.Κωνσταντίνου Παπακωστόπουλου η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , εφιστα την προσοχή των καταναλωτών.

                             
                   Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                        Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: