Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – δ - Ε.ΚΑΤ.Ο. - Θεσσαλονίκη05 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος


Στις 15 Δεκεμβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση του OΗΕ θέσπισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με στόχο να υπενθυμίσει στους κατοίκους του πλανήτη ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων. H Ιαπωνία την ίδια χρονιά πρότεινε την δημιουργία «Παγκόσμιας Εβδομάδας για το Περιβάλλον». Κάθε χρόνο η Ημέρα εορτάζεται με εκδηλώσεις που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος.

To δ-ΕΚΑΤΟ με αφορμή την ημέρα αυτή ενημερώνει για τις περιβαλλοντικές και κλιματολογικές αλλαγές που είναι ήδη εμφανείς. Η ανθρώπινη επέμβαση έχει επηρεάσει δραστικά το κλίμα και το περιβάλλον με αποτέλεσμα η ανθρώπινη υγεία να απειλείται άμεσα.


Τι είναι όμως το περιβάλλον;
Με τη λέξη περιβάλλον εννοούμε το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, που αλληλοεξαρτώμενα, επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ποιότητα της κοινωνίας και γενικότερα την ισορροπία του πλανήτη μας. Το περιβάλλον απαρτίζεται από το έδαφος, το υπέδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, τη θάλασσα, τον αέρα, τη χλωρίδα, την πανίδα, τους φυσικούς πόρους και τα στοιχεία του πολιτισμού όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην πορεία του χρόνου. Πολλές φορές όμως οι ανθρώπινες δραστηριότητες διαταράσσουν τη φυσική ισορροπία σε τοπική ή σε πλανητική κλίμακα, δηλαδή τα διάφορα οικοσυστήματα.

Ρύπανση του περιβάλλοντος θεωρείται η ανεξέλεγκτη εισαγωγή ανεπιθύμητων ουσιών σε ένα οικοσύστημα που έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ικανότητάς του να αντιδρά  ή να θέτει σε λειτουργία τους μηχανισμούς ανακύκλωσης αναπαραγωγής και αυτοκαθαρισμού.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος οφείλεται τόσο σε φυσικές διεργασίες (ηφαίστεια, πυρκαγιές, βιολογικές δραστηριότητες κ.α.) όσο και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιομηχανία, αυτοκίνητο, παραγωγή ενέργειας, θέρμανση κ. α.).
Όσον αφορά τις φυσικές πηγές, η ίδια η φύση έχει αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς αφομοίωσης ή αυτοκαθαρισμού που εξισορροπούν τη ρύπανση που προκαλείται από αυτές. Από την άλλη πλευρά  η ρύπανση που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι πιο επικίνδυνη, επειδή συγκεντρώνεται συνήθως σε περιορισμένους χώρους (βιομηχανικά και αστικά κέντρα), όπου οι υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων προκαλούν μη αντιστρεπτές καταστάσεις.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, από την αλλαγή του κλίματος αναμένεται να προκληθούν κατά τον 21ο αιώνα αύξηση των πλημμυρών και των ξηρασιών στον πλανήτη, μείωση της απόδοσης της γεωργίας και επιδείνωση της κατάστασης της δημόσιας υγείας.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στον πλανήτη από την αλλαγή του κλίματος είναι οι παρακάτω:
/     Ακραία καιρικά φαινόμενα
/     Μετακινήσεις πληθυσμών
/     Αρρώστιες, αναπνευστικά προβλήματα
/     Εξάλειψη ειδών
/     Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί καύσωνες, οι οποίοι μελλοντικά θα αυξηθούν σε διάρκεια και ένταση.
Εξίσου απειλητικές με το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι και η μείωση και η ρύπανση των υδάτινων πόρων (θάλασσα, πάγοι, υπόγεια ύδατα, φυσικές λίμνες, ποταμοί, βροχοπτώσεις).

Η ρύπανση του νερού μπορεί να ταξινομηθεί σε 3 κύριες κατηγορίες:
Ø   Αστική ρύπανση
Ø   Βιομηχανική ρύπανση
Ø   Γεωργική ρύπανση


Η αυξημένη κατανάλωση έχει οδηγήσει σε ουσιαστική αύξηση των παραγομένων απορριμμάτων και σε συνδυασμό με την προσφιλή συνήθεια των περισσοτέρων να αδιαφορούν μεταθέτοντας τις ευθύνες σε άλλους έχει προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα της ζωής στην πόλη αλλά και επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

Κι αν πιστεύουμε ότι ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης το δ-ΕΚΑΤΟ το διαψεύδει με τις ακόλουθες συμβουλές.
-          Καταναλώνουμε υπεύθυνα: Προμηθευόμαστε τις ποσότητες που πραγματικά χρειαζόμαστε. Με τον τρόπο αυτό φροντίζουμε το περιβάλλον, αλλά και την τσέπη μας.
-          Ανακυκλώνουμε: Χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ακόμη και μπαταρίες και  θήκες για το μελάνι εκτυπωτών μπορούν να ανακυκλωθούν. Ενημερωνόμαστε για τα προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζονται στην περιοχή μας.
-          Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους: Σακουλάκια από πατατάκια, κουτάκια αναψυκτικών, ακυρωμένα εισιτήρια, μαστίχες και αποτσίγαρα δεν έχουν καμία θέση πάνω στο δρόμο ή στη θάλασσα.
-          Ενημερωνόμαστε: περιβαλλοντικές και καταναλωτικές οργανώσεις είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για να λύσουν τις απορίες του και να προσφέρουν ουσιαστική πληροφόρηση.
-          Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας: Γνωστοποιούμε στους αρμόδιους φορείς περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος που έχουμε αντιληφθεί. Η φωνή των καταναλωτών έχει δύναμη. Ασκούμε τα δικαιώματά μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: