Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Ε.Π.Κ. Κρήτης : "Δανειολήπτη ,καμιά Τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα, να σου επιβάλλει την δικιά της ασφάλεια"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 18-06-2012

Επειδή πολλές Τραπεζικές Εταιρείες ,προβαίνουν  "καταχρηστικώς" στην  πώληση  ασφαλιστικού προϊόντος ,(ασφάλεια ) στους πελάτες τους (δανειολήπτες), παραπλανώντας τους  ότι πρέπει οπωσδήποτε να ασφαλιστούν στην προτεινόμενη από αυτές ασφαλιστική  εταιρεία,  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,εκτιμώντας την ενέργεια αυτή, ως μη νόμιμη και επιτρεπτή, αντιθέτως καταχρηστική , δημιουργώντας σύγχυση  στους καταναλωτές, παραθέτει σχετικές διευκρινήσεις επί του θέματος ,όπως αυτές ανακοινώθηκαν από την αρμόδια Αρχή ,με  σχετική εγκύκλιο της

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΈΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕ ΤΑ, ΑΠΌΒΑΛΕ ΤΟΝ ΦΌΒΟ
 
Σημαντικές διευκρινίσεις 
 
Με την Εγκύκλιο 462/14-05-2013 της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, επισημαίνονται οι βασικές αρχές που διέπουν την προώθηση προς δανειολήπτες προϊόντων ασφάλισης τα οποία σχετίζονται με χορηγούμενα από τα πιστωτικά ιδρύματα δάνεια.
Ειδικότερα,

Ο δανειολήπτης:
  • Δεν δεσμεύεται από τη δανειακή σύμβαση να ασφαλιστεί στη συνεργαζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική εταιρία.
  • Μπορεί να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με εταιρία δικής του επιλογής το οποίο αφού πληροί τις καλύψεις της σύμβασης πρέπει να γίνει αμέσως δεκτό από την Τράπεζα.
¨Οι Τραπεζικές Εταιρείες
  • Απαγορεύεται να παραπέμπουν τον καταναλωτή σε συνεργαζόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.
  •   Απαγορεύεται να προβαίνουν σε κάθε μορφής παραπλανητική πώληση δημιουργώντας τη ψευδή εντύπωση πως μόνο το ασφαλιστήριο από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα  πληροί τις προϋποθέσεις της δανειακής σύμβασης.
  •   Υποχρεούνται να παρέχουν γραπτή προ συμβατική ενημέρωση στο δανειολήπτη και να λαμβάνουν επιβεβαίωση της σχετικής ενημέρωσης. 

                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρητης

                               Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306


Δεν υπάρχουν σχόλια: