Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Κ. Πουπάκης: "Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρασβούργο, 12 Ιουνίου 2013

Το μέλλον της Ε.Ε. περνά μέσα από την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και την ανάσχεση της μεταβίβασής της από γενιά σε γενιά


Υιοθετήθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Έκθεση σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού για τη σύσταση του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους».

Το νέο Ταμείο, με προϋπολογισμό τουλάχιστον 3.5 δις € για την περίοδο 2014-2020, έρχεται ουσιαστικά να διαδεχτεί το «Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων στους Απόρους» (ΠΔΤΑ) και να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) εστιάζοντας την κατανομή της βοήθειας (τρόφιμα, αγαθά κ.λπ.) σε άτομα ή πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους υλικής υστέρησης, επισιτιστικής ένδειας και έλλειψης στέγης -με ειδικότερη επικέντρωση σε άστεγους, παιδιά και νοικοκυριά με παιδιά- για την αντιμετώπιση των πιο ακραίων μορφών φτώχειας. Ταυτόχρονα ένα μέρος των κονδυλίων του θα διατίθεται και σε συνοδευτικά μέτρα με στόχο την κοινωνική επανένταξη.


Σε μια περίοδο που οι δημοσιονομικές ανισορροπίες υπονομεύουν το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας σε πολλές χώρες της Ένωσης, καθιερώνεται ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών διαβίωσης των συνανθρώπων μας που βρίσκονται στο κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο. Με απλουστευμένες διαδικασίες και μηχανισμούς μέτρησης της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων δράσεων, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, μέσα από τη στήριξη των αρμόδιων εθνικών συστημάτων, να παρέχουν βοήθεια σε 20 εκατ. από τους πλέον άπορους συμπολίτες μας ετησίως συνιστώντας μια απτή αναγνώριση της  Ε.Ε. τόσο για την ευθύνη που φέρει, όσο και για το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινωνικοί στόχοι της Στρατηγικής ΕΕ 2020 για την ερχόμενη δεκαετία.

“Η «καρδιά της Ευρώπης» χτυπά στις δοκιμαζόμενες κοινωνίες των κρατών μελών της. Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι αναγκαία αλλά στερείται ουσίας και περιεχομένου όταν ο κοινωνικός ιστός είναι βαθειά κατακερματισμένος. Το μέλλον της Ε.Ε. περνά μέσα από την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και την ανάσχεση της μεταβίβασής της από γενιά σε γενιά. Οι οικονομικές πολιτικές οφείλουν να ευθυγραμμιστούν με τις κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες μέσα από την ενίσχυση των δράσεων αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πρωτοβουλία του αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου που επιβάλλεται να ισχύει στο σύνολό του για όλους ανεξαιρέτως τους ευρωπαίους πολίτες χωρίς «δημοσιονομικούς αστερίσκους», πέρα από εσωτερικούς ανταγωνισμούς και πάνω από εθνικές σκοπιμότητες”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: