Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η άποψη της ΕΚΠΟΙΖΩ για την ΔιαμεσολάβησηDt.749-3.7.2013

Αυτό ήταν το περιεχόμενο της ομιλίας της προέδρου της ΕΚΠΟΙΖΩ Ελένης Αλευρίτου, στην ημερίδα της Τρίτης 2 Ιουλίου 2013, με θέμα « Η διαμεσολάβηση στην υπηρεσία των καταναλωτών». Ως γνωστό, η ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την συνεργασία της Ομάδας Δράσης  για την Ελλάδα.
Η  πρόεδρος της  ΕΚΠΟΙΖΩ, με αφορμή την συμπλήρωση 25 χρόνων δράσης, έκανε μια σύντομη αναδρομή στην πορεία της Ένωσης και στα επιτεύγματά της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία  και τα συμπεράσματα από την ενασχόλησή της με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
Περιληπτικά  αναφέρθηκε στα ακόλουθα:

Η ουσιαστική  εφαρμογή της θεσμοθετημένης Διαμεσολάβησης είναι αναγκαία   και απαιτείται η πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επιτυχία της, όπως η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, η αναγνώριση του ρόλου των επιχειρήσεων   στην κάλυψη αναγκών της κοινωνίας, η σοβαρή επιχειρηματική δραστηριότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός των δικαιωμάτων, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και αξιοπιστία των μερών, η ειλικρινής και αμοιβαία διάθεση για την επίλυση    του προβλήματος, ωριμότητα, ικανότητα  και διάθεση  για κοινή αναζήτηση    λύσεων(ουσιαστική συν-ζήτηση).

Ο βαθμός  πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, βαθμολογεί το επίπεδο πολιτισμού, ωριμότητας και δημοκρατικής συμπεριφοράς μιας κοινωνίας…

Η θέσπιση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί βήμα προς την ουσιαστικότερη ενοποίηση της Ε.Ε. και θα συμβάλλει στην ύπαρξη ίδιου επιπέδου προστασίας καταναλωτή σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ θα συντελέσει στην μείωση  των οικονομικών απωλειών των καταναλωτών, οι οποίοι παραιτούνται χωρίς να επιλυθεί το πρόβλημα και χωρίς να επιδιώξουν έννομη προστασία ( βάσει στοιχείων της Ε.Ε. το 2010 υπήρξαν 47,36 δισεκ. € απώλειες. Εκτίμηση εξοικονόμησης 22,5 δισ. € ετησίως στην περίπτωση ύπαρξης φορέων ΕΕΔ).  Η ουσιαστική  εφαρμογή της θεσμοθετημένης Διαμεσολάβησης είναι αναγκαία, διότι διευκολύνει στην ταχεία ανεύρεση λύσης, είναι οικονομικά αποδοτικότερη σε σχέση με την   προσφυγή στην δικαιοσύνη, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της δικαιοσύνης και στην ομαλή   λειτουργία εθνικής και ευρωπαϊκής αγοράς, παρέχει εχεμύθεια και αποφεύγεται ο διασυρμός ατόμων και  επιχειρήσεων ενώπιον ακροατηρίου. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην εκπαίδευση για αποδοτική   διεξαγωγή διαλόγου, στην  απόκτηση αντικειμενικής κρίσης, στην αποδοχή του δικαίου του άλλου.

Συνεχίζοντας, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ έθεσε ορισμένα ερωτήματα, όπως το γιατί προβλέπεται από τον νόμο να ορίζονται ως διαμεσολαβητές μόνο δικηγόροι, ποιο θα είναι το κόστος της διαμεσολάβησης για τους καταναλωτές και πώς θα πειστούν οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι τράπεζες με δεδομένη την άρνησή τους να συμμετέχουν στην εξωδικαστική ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων ατόμων.

Τέλος, αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε η διαμεσολάβηση να γνωστοποιηθεί και να γίνει αποδεκτή από τους καταναλωτές, δηλώνοντας ταυτόχρονα, ότι η ΕΚΠΟΙΖΩ  έχει την τεχνογνωσία, την δυνατότητα, την βούληση, την αποδοχή του καταναλωτικού κοινού και είναι σε θέση να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση της διαμεσολάβησης.

                                                                                                       
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες :
Αθήνα:  τηλ.   210 330.44.44,  e-mail:  info@ekpizo.gr
Θεσσαλονίκη: τηλ.2310257776, e-mail: ekpizothess@ekpizo.gr
Πάτρα: τηλ.  2610 222626,  e-mail: ekpizopatras@ekpizo.gr
                                                        Ιστοσελίδα: www.ekpizo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: