Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Ισολογισμός του Ταμείου της Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας - 9 Ιουλίου 2013

Υπόλοιπο 31/12/2012      : 1.552,60 €
Έσοδα έως και 9/7/2013     :  65,00 €
Έξοδα έως και 9/7/2013     :  402,50 €
Ταμειακό Υπόλοιπο την 9/7/2013 : 1.215,10 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: