Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Καθορισμός δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 (143 τ.Α΄) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις

Σας επισυνάπτουμε την Υπουργική Απόφαση Ζ1-743/12.7.2013 (ΦΕΚ1731/Β/15.7.2013) περί καθορισμού των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 (143 τ.Α΄), καθώς και το Ν.4163/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις».
Με εκτίμηση,
Κάλλια Οικονόμου
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή
Τμήμα Πολιτικής Καταναλωτή
Τηλ: 213 1514546
Φαξ: 210 3829640
Email:oikonomou@efpolis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: