Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΖΩ

Dt.743. 21-5-2013                                                                            

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΖΩ
 Ανάσα αισιοδοξίας προκαλούν οι συνεχιζόμενες θετικές αποφάσεις σε υποθέσεις υπερχρεωμένων μελών της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. τις οποίες χειρίστηκαν δικηγόροι του νομικού τμήματός της, έχοντας συνδράμει στην εξωδικαστική  διαδικασία. Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, προβλέπουν διαγραφή χρέους μέχρι και 95%!
1.  Πιο συγκεκριμένα: Στην πρώτη περίπτωση που κρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αχαρνών, ο αιτών, 57 ετών, διαζευγμένος, συνταξιούχος αστυνομικός με μηνιαίο εισόδημα 1.475,00 ευρώ, με παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, καλείται να καταβάλει σε συνολικό διάστημα 4 ετών το συνολικό ποσό των 9.600 ευρώ, έναντι συνολικής οφειλής 171.031,81 ευρώ.
Συνεπώς, διαγράφεται το 95% των οφειλών του, δηλαδή 161.431,81 ευρώ, μεταξύ των οποίων και οφειλή του προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σημαντικό στοιχείο της εν λόγω απόφασης είναι το γεγονός ότι ο μεγάλος δανεισμός του αιτούντος ,που αφορούσε αποκλειστικά καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, δεν θεωρήθηκε ότι συνιστά από μόνος του λόγο στοιχειοθέτησης δόλιας περιέλευσης του σε αδυναμία εξυπηρέτησης οφειλών, όπως πρότειναν με τις ενστάσεις τους οι πιστώτριες Τράπεζες.
2.   Στη δεύτερη περίπτωση που κρίθηκε από το ίδιο Ειρηνοδικείο , οι αιτούντες ηλικίας 60 και 59 ετών, παντρεμένοι, με μια εξ αδιαιρέτου κατοικία, εμπορικής αξίας 85.000 ευρώ, καλούνται να καταβάλουν για 24 έτη το ποσό των 150,00 ευρώ κάθε μήνα έκαστος ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από το υπόλοιπο των οφειλών τους, ύψους 202.640,03 ευρώ, δηλαδή διαγράφεται το 78,69% των οφειλών τους. Το εισόδημα της οικογένειας προέρχεται μόνο από τη σύνταξη του συζύγου, ύψους 1.154,49 ευρώ καθώς η σύζυγος είναι άνεργη.
3.   Η  τρίτη υπόθεση  η οποία κρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, αφορούσε δανειολήπτρια ηλικίας 58 ετών, διαζευγμένη χωρίς προστατευόμενα τέκνα, εν αναμονή έκδοσης της σύνταξης της, με συνολικό ποσό οφειλών ύψους 147.633,62 ευρώ. Βάσει της απόφασης, που έλαβε υπόψη και την αξία της κατοικίας της (60.000 ευρώ), η δανειολήπτρια θα καταβάλει 350 ευρώ κάθε μήνα και για 4 έτη ,μόλις αρχίσει η καταβολή της σύνταξης της, ενώ  στη συνέχεια 252,14 ευρώ  για 15 έτη  . Συνολικά, δηλαδή, θα καταβάλει στους πιστωτές της σε διάστημα 19 ετών το ποσό των 62.185,2 ευρώ και θα διαγραφεί ποσοστό 57,88% του χρέους της.
Ωστόσο, παρά τις θετικές και ελπιδοφόρες αποφάσεις της δικαιοσύνης για υποθέσεις μελών της, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. συνεχίζει να επισημαίνει  στην Πολιτεία την ανάγκη νομοθέτησης μέτρων πραγματικής ανακούφισης των δανειοληπτών και όχι ημίμετρων, ώστε να μην χρειάζεται οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες να καταφεύγουν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες.Για περισσότερες πληροφορίες : Aθήνα:  τηλ.   210 330.44.44,  e-mail:  info@ekpizo.gr
                               Θεσσαλονίκη: τηλ.2310257776, e-mail: ekpizothess@ekpizo.gr
                              Πάτρα: τηλ.  2610 222626,  e-mail: ekpizopatras@ekpizo.gr
                             Ιστοσελίδα :www.ekpizo.gr       


Αθήνα, 21 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: