Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Ε.Π.Κ. Κρήτης : Μηδενικές δόσεις για δανειολήπτρια νηπιαγωγό, από το Ειρηνοδικείο Χανίων


                                                        
Μεγάλη ανακούφιση έφερε η  υπαρ.242/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στην  Δημόσιο Υπάλληλο, διαζευγμένη, μητέρα ενός τέκνου, όπου για την ρύθμιση του χρέους  της  το δικαστήριο όρισε για την  παρούσα φάση μηδενικές καταβολές, για χρέος 74.450,74 Ευρώ σε δύο πιστώτριες Τράπεζες με  διάφορα Τραπεζικά προϊόντα. Επίσης τής χορηγήθει περίοδος χάριτος  τεσσάρων ετών, μα προπάντων διεσώθη η "δυνητική" κατοικία της  που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα  με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία μεσολάβησε στην ενημέρωση ,,στήριξη και  καθοδήγηση τόσο στην εξωδικαστική διαδικασία μέσω του νομικού-οικονομοτεχνικού  Τμήματος, αλλά και δικαστικά μέσω του συνεργαζόμενου με την ΄Ενωση Δικηγόρου των Χανίων κ.Ράνιας Μπουρδάκη, πρόκειται  για δημόσιο υπάλληλο που εργάζεται ως νηπιαγωγός  σε δημόσιο σχολείο, ηλικίας 45 ετών  , διαζευγμένη,  μητέρα  με ένα ενήλικο τέκνο ,το οποίο όμως  σπουδάζει και δεν μπορεί να εργαστεί, συντηρούμενο στην διαβίωση του αλλά και στις σπουδές του, όντως φοιτήτρια και από την μητέρα του..Τα εισοδήματα  της  της εν λόγω οφειλέτριας είναι ο μισθός της  και ένα  ενοίκιο από την κατοικία της στην Θεσσαλονίκη, συγχρόνως όμως καταβάλλει ενοίκιο καθώς μένει σε μισθωμένη κατοικία Η    δανειολήπτρια έχει περιέλθει χωρίς δική της  υπαιτιότητα σε  μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις οφειλές της λόγω της μείωσης του μισθού της από τις περικοπές που   εφαρμόζονται στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα λόγω της κρίσης που ξέσπασε  στην Χώρα και στην εφαρμοζόμενη πολιτική..
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει  μια κατοικία (διαμέρισμα) 67,50 τ.μ που βρίσκεται στην Θεσ/νίκη, του οποίου η εμπορική αξία εκτιμάται στις 65.000 Ευρώ, επίσης  έχει την υψηλή κυριότητα ενός διαμερίσματος στην Θεσ/νίκη 60 τ.μ  που η επικαρπία ανήκει στην μητέρα της. Το δικαστήριο έκρινε ότι αυτό το διαμέρισμα , δεν κρίνεται πρόσφορο για ρευστοποίηση καθώς η δανειολήπτρια δεν έχει πλήρη κυριότητα.Επίσης  διέθεται και ένα Ι.Χ το οποίο εκποιήθηκε για αντιμετώπιση τρεχουσών βιοτικών αναγκών
Συμπερασματικά: ¨Το δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Χανίων) ορθά έκρινε
1)  ρυθμίζοντας τα χρέη της δανειολήπτριας σε μηδενικές  καταβολές στην παρούσα φάση , ορίζει  δε την  22-11-2013 δικάσιμο, για επανεξέταση τυχόν βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης (6μηνο επανεξέτασης) ως ο νόμος 3869/2010 ορίζει
2)Δίνει περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών  
΄3) Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία ενός διαμερίσματος  67,50 τ.μ  και ορίζει  μηνιαίες δόσεις των 230,20 Ευρώ χ 240 δόσεις  μετά την πάροδο τετραετίας
.4)Με προοπτική μη βελτίωσης των οικονομικών της, λόγω της ιδιότητας της δημοσίου υπαλλήλου, μίας επαγγελματικής ομάδας, που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από την οικονομική κρίση της Χώρας, όσο καμία άλλη, η εν λόγω δανειολήπτρια θα ωφεληθεί δηλ θα "κουρέψει"  χρέος κατά  19.202 Ευρώ, σώζοντας παράλληλα και όλα της τα περιουσιακά στοιχεία πρώτη και κύρια κατοικία αλλά και το διαμέρισμα στην Θεσ/νίκη που της ανήκει η κυριότητα.
  Συμπερασματικά:¨Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση από το Δικαστήριο , η οποία δίνει ανάσα στην δανειολήπτρια, την βοηθάει να ρυθμίσει τις οφειλές της,  της δίνεται τετραετής περίοδος  χάριτος, αφού  για μια  τετραετία δεν θα καταβάλλει κανένα Ευρώ, αλλά και μετά την πάροδο της τετραετίας την βοηθάει να σώσει το σπίτι της καταβάλλοντας δόσεις  σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της. Η΄Ενωση αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τους συνεργάτες της που καθημερινά μοχθούν  προσφέροντας " δωρεάν" τις υπηρεσίες  τους  και την επιστημονική τους  γνώση ,στους καταναλωτές μέλη της ΄Ενωσης, όσο και στους δικαστές ,για τις τόσο ελπιδοφόρες αποφάσεις τους.
Η Πρόεδρος της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα  Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ. Δ/νση : Πλ.1866  Αρ.2
e-mail : epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ : 2821092666-2821092306

Δεν υπάρχουν σχόλια: