Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήττης: "Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών,προς πιστοποίηση - επικαιροποίηση απαιτήσεων ασφαλίσματος Γενικών Κλάδων, της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE"

Δελτίο Τύπου 7-12-2017

Την προσοχή ,των πρώην ασφαλισμένων της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE, εφιστά ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για τη  επικαιροποίηση της απαίτησης του ασφαλίσματος Γενικών Κλάδων, στην εκακκαθάριση, αναφέροντας τα εξής:
Όπως ανακοινώθηκε  σήμερα 7-12-2017, από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE, ορίστηκε η ημερομηνία (10 Ιανουαρίου 2018), με την οποία ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών προς πιστοποίηση - επικαιροποίηση απαιτήσεων και εν συνεχεία καταβολή  προσωρινών διανομών, στους δικαιούχους ασφαλίσματος γενικών κλάδων, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος, όπως αυτή καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Για  την ένταξη στη διαδικασία των προσωρινών διανομών, οι δικαιούχοι οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής συγκεκριμένων δικαιολογητικών , στην εκκαθάριση.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι ,το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί, στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος, δεν είναι το συνολικό ποσό ,που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής ,αλλά ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως ,από το ενεργητικό των γενικών κλάδων, της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας.
Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι ,η διαδικασία αυτή δεν αφορά  δικαιούχους ασφαλίσματος (ασφαλισμένους ή ζημιωθέντες) από ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, τους οποίους υποχρεούται να αποζημιώσει το Επικουρικό Κεφάλαιο.
 Για τυχόν απορίες μπορούν οι ασφαλισμένοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα: στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,στα τηλ.2821092306- 282109266, η οποία  αναλαμβάνει να ενημερώσει λεπτομερώς τα μέλη της ή μη, για την σωστή συλλογή  και αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών στον εκκαθαριστή της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE προκειμένου να γίνει η πρέπουσα  πιστοποίηση - επικαιροποίηση απαιτήσεων και εν συνεχεία η διανομή της απαίτησης  , στους δικαιούχους .

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: