Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Κλίμα και Ενέργεια - Ειδήσεις και Καλά Παραδείγματα (Νοέμβριος 2017)

 
1. Εκθέσεις - ειδήσεις
·         Η Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε (οριακά) φιλόδοξο και δεσμευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 40% για το 2030 σε σύγκριση με πρόταση της Κομισιόν για στόχο 30%. Η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει τις προτάσεις της Κομισιόν και δεν έχει εξετάσει πιο φιλόδοξα σενάρια στο Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό της Ελλάδας.
  • Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2016 μειώθηκαν κατά 0,7% ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9%. Από το 1990 οι εκπομπές έχουν μειωθεί κατά 23%, έχοντας ξεπεράσει εδώ και 3 χρόνια το στόχο που είχε τεθεί για το 2020 (μείωση 20%), περίοδος στην οποία το ΑΕΠ της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 53%.

2. Καλά νέα και παραδείγματα
·         Η πόλη Shenzhen στην Κίνα (πληθυσμός 11,9 εκατομμύρια) θα διαθέτει αποκλειστικά ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία μέχρι το τέλος της χρονιάς.

3.  Διάφορα 
 TK


Δεν υπάρχουν σχόλια: