Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Με 60 ευρώ δόση , αγρότης από την Ιεράπετρα, ρύθμισε το χρέος των 166.500 ευρώ, σε τρεις Τράπεζες"ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 11-12-2017
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας:
Η με ημερ.31-10-2017 Προσωρινή Διαταγή, που χορήγησε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, σε υπερχρεωμένο οφειλέτη με συνολικό χρέος 166.500 ευρώ, όχι μόνο τού πέρασε αισθήματα αισιοδοξίας, αφού διετάχθη η πληρωμή δόσης μόνο 60 ευρώ/μήνα, προς όλους τους πιστωτές του, (τρεις τράπεζες), αλλά και  του διέσωσε πλήρως, όλη  την κινητή και ακίνητη περιουσία του.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη αγρότη στο επάγγελμα, διαζευγμένο, με δύο ενήλικα παιδιά και μάλιστα φοιτητές.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 

Πρώτη κατοικία  στο όνομα, από κληρονομιά των θανόντων γονιών του, καθώς και αγροτεμάχια με ελιές, ΙΧ αυτοκίνητο, μηχανάκι.
Εισόδημα ελάχιστο
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας , αφού έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε  συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά τoυ  αιτούντος.
3) Διατάσσει την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, μέχρι την 06-10-2020.
4) Ορίζει μηνιαία δόση, 60 ευρώ, προς όλες  τις πιστώτριες.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή, από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, είναι  σημαντική, για τον αγρότη -οφειλέτη, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο οφειλέτης ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τον, στην εν λόγω νομοθεσία.

Για ενημέρωση , συμβουλευτική,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη,ή σε μεσολάβηση με τις τράπεζες, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 ή στο email epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com                                                       
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: