Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Κ. Πουπάκης σε Επιτρόπους κκ Ο. Ρεν και Λ. Άντορ: Η Δημοσιονομική Προσαρμογή δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη μονοδιάστατη λιτότητα και την κοινωνική διάλυση,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρασβούργο, 21 Νοεμβρίου 2013
Κ. Πουπάκης σε Επιτρόπους κκ Ο. Ρεν και Λ. Άντορ: Η Δημοσιονομική Προσαρμογή δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη μονοδιάστατη λιτότητα και την κοινωνική διάλυση,
παρέμβαση κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη
Με τη σημερινή παρουσίαση της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο αρμόδιο για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ κ. Ο. Ρεν καθώς και τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Λ. Άντορ, σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων & Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τέθηκαν οι βάσεις για τον επικείμενο "Οικονομικό Διάλογο".

Ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων με τους κκ. Ρεν και Αντορ, προέβη στην ακόλουθη παρέμβαση - ερώτηση:

"Από την ανάλυση της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη είναι δεδομένο ότι η άμεση επιστροφή στην Ανάπτυξη αποτελεί πλέον τη μόνη βιώσιμη λύση που επιτρέπει στις χώρες να αποπληρώνουν το δημόσιο χρέος τους διατηρώντας την κοινωνική τους συνοχή.

Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όμως, δεν μπορεί να υλοποιούνται αποκλειστικά με εισπρακτικά προαπαιτούμενα  και οι διαρθρωτικές αλλαγές οφείλουν να σχεδιάζονται με γνώμονα τόσο τις αντοχές της κοινωνίας, όσο και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
·        Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύετε ότι λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη οι κοινωνικές συνθήκες κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών πολιτικών, με παράδειγμα την Ελλάδα όπου η σωρευτική ύφεση ξεπερνά το 25%;
·        Γιατί δεν προβλέπονται ή απορρίπτονται από την Τρόικα αντισταθμιστικά μέτρα μείωσης των τιμών με δεδομένη και τη ραγδαία υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος;
·        Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές στην αγορά εργασίας θα συμβάλλουν στη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης, και δε θα σημαίνουν απλά αύξηση των κερδών για τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στην κοινή Έκθεση για την Απασχόληση;
Και όλα αυτά, κύριοι Επίτροποι, πιστεύοντας ότι η Ανάπτυξη δε θα πρέπει να ταυτίζεται με τη μονοδιάστατη λιτότητα και την κοινωνική διάλυση."

"Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο δύσκολη και επίπονη είναι η διαδικασία εξυγίανσης για την Ελλάδα και κάθε Έλληνα πολίτη ξεχωριστά", ανέφερε στην απάντησή του ο Αντιπρόεδρος Ρεν προσθέτοντας ότι λαμβάνονται υπόψη τόσο το πολιτικό όσο και το κοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, εν όψει και της επικείμενης έκθεσης που πρόκειται να καταρτιστεί το Δεκέμβρη για τη χώρα μας. Συμπληρωματικά ο Επίτροπος Άντορ, αναγνωρίζοντας τα εκτενή προβλήματα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζει η Ελλάδα υπογράμμισε τη βελτίωση που σημειώνεται στην απορρόφηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: