Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

1η Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ» - 9 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η Τακτική Γενική Συνέλευση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  Δ.Σ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ»
ΕΔΡΑ  ΚΟΜΟΤΗΝΗ
                   ΠΡΟΣ
                   ΙΔΡΥΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ
        ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ» 
Καλείστε   στην    1η  Τακτική  Γενική   Συνέλευση   του  Συλλόγου   μας  με  θέμα   ημερήσιας  διάταξης  την  εκλογή  Δ.Σ  και   Επιτροπής  Οικονομικού  Ελέγχου,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί   στις 9 Νοεμβρίου 2013 ώρα 11:00 στην  Κομοτηνή   (Γρ.Μαρασλή 1, -Πολυλειτουργικό Κτίριο Κομοτηνής-Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) . Για  να  επιτευχθεί  απαρτία    απαιτείται  να  παρασταθούν  το  30%   των  οικονομικά   τακτοποιημένων   μελών.       
Σε  περίπτωση  μη  επίτευξης  απαρτίας,  η  Συνέλευση   θα  πραγματοποιηθεί   μια    εβδομάδα  μετά,   την  ίδια   μέρα   και  ώρα   και  στον  ίδιο  τόπο,  με  την  υφιστάμενη   απαρτία. 

           ΚΟΜΟΤΗΝΗ  02/11/2013
           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  Δ.Σ.
           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: