Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Υπερχεωμένη οικογένεια τριτέκνων, έσωσε το σπίτι της με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων"

Στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,απευθύνθηκε  χρεωμένο ζευγάρι από τα Χανιά , με τρία ανήλικα  παιδιά, που ένοιωσε αδυναμία ανταπόκρισης πληρωμής του χρέους του, καθώς ο σύζυγος ασκούσε και ασκεί  το επάγγελμα του οδηγού Ταξί με πλήρη  και συνεχή απασχόληση, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης η εργασία του ,μετετράπη σε  μειωμένη απασχόληση, εποχιακής διάρκειας, το ίδιο και η σύζυγος που εργάζεται εποχιακά ως ξενοδοχειακή υπάλληλος.Το ζευγάρι, έχει  έκαστος οφειλές σε τράπεζες, σε διάφορα τραπεζικά προϊόντα, συνολικής οφειλής και των δύο,363.347 ευρώ που πηγάζουν από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, στα οποία οι οφειλέτες ενέχονται ως πρωτοφειλέτες κι εγγυητές. Εισόδημα  και των δύο είτε ως εργαζόμενοι τους θερινούς μήνες είτε ως επιδοματούχοι ανεργίας δεν ξεπερνά σε σύνολο και από τους δύο τα 1000  Ευρώ.Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν μία κατοικία στην οποία έχουν την κυριότητα ο καθένας των συζύγων από 50%, και την οποία ζήτησαν την εξαίρεση από την εκποίηση.Άλλα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι ένα αυτοκίνητο κυριότητας της συζύγου.

Αφού έγινε προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των δανειοληπτών και Τραπεζών και αφού υπήρξε αδυναμία συμφωνίας των,  στο ποσό των οφειλομένων δόσεων ,το Ειρηνοδικείο Χανίων δια του Ειρηνοδίκη ,επισφράγισε πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού,  εν συνεχεία ,προχώρησε  στην με αρ.πρωτ.488/2013 απόφαση (προσωρινή διαταγή) όπου όρισε  :

α) χρόνο συζήτησης  της κυρίας αίτησης τον Οκτώβριο 2020

β)την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των οφειλετών, ¨μέχρι την εκδίκαση,

γ)τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους,¨μέχρι την εκδίκαση,

δ)την καταβολή του ποσού των 74,91 Ευρώ/μήνα  για τον σύζυγο και 59,23/μήνα για την σύζυγο

συμμέτρως  διανεμόμενο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων  των πιστωτών τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

ε) Επίσης όρισε την καταβολή του ποσού των 134,14 Ευρώ /μηνιαίως  για έκαστο των συζύγων  για τη διάσωση της κατοικίας τους  μετά από περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών

Επί της ουσίας της υπόθεσης,και επί του αποτελέσματος,σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η τρίτεκνη οικογένεια ένοιωσε μία οικονομική ελάφρυνση,  και μια ανάσα  στην απελπισία  και απόγνωση  που βρισκόταν, από την  τόσο σημαντική  γι αυτήν απόφαση

Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , άλλη μια ηθική δικαίωση ,των προσπαθειών της .για την συμβουλευτική και καθοδήγηση  των μελών της αλλά και για την τρίτεκνη οικογένεια .

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: