Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Άνεργη Ηρακλειώτισα, έσωσε το σπίτι της, με Προσωρινή Διαταγή"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  31-08-2015
Χαρά και αισιοδοξία, έφερε στην άνεργη , υπερχρεωμένη  καταναλώτρια (με χρέος 290.958,39 ευρώ), η με ημερ.21 Αυγούστου 2015, Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, μέχρι την συζήτηση της κυρίας αίτησης που  ημερομηνία έχει οριστεί για την 14-02-2023.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας  προχώρησε στην ένταξη του ν.3869/2010 (ν. Κατσέλη)πρόκειται, για δανειολήπτρια 44 ετών, άνεργη, μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων, έγγαμη, με σύζυγο Ιδιωτικό υπάλληλο, υπερχρεωμένη σε μία Τράπεζα, αλλά σε τέσσερις συμβάσεις, συνολικού ποσού χρέωσης 290.958,39 ευρώ.
Εισόδημα που η δανειολήπτρια διαθέτει : Κανένα εισόδημα ,ο σύζυγός της έχει μοναδικό εισόδημα  από τον μηνιαίο μισθό, Ιδ. υπαλλήλου, ποσό 1.659,91  ευρώ. 
Περιουσιακά στοιχεία που η δανειολήπτρια διαθέτει
α) κατοικία   ισόγεια 50% κυριότητα) β) Ι.Χ
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  του ,ανέρχεται στο ποσό των 1.440, 00 ευρώ,
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης  , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης της , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής ,
2) Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην  αίτηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας , μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης , και την έκδοση οριστικής απόφασης, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού 40 ευρώ, μηνιαίως ,για χρονικό διάστημα 36 μηνών και μετά το πέρας των 36 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης , καταβολή ποσού 116,00 ευρώ , για την διάσωση της κατοικίας ,που η καταναλώτρια  αιτήθηκε, την εξαίρεσή της από ρευστοποίηση. 
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  Κρήτης, για την   εν λόγω δανειολήπτρια ,θεωρείται ευνοικότατη καθώς η  εν λόγω δανειολήπτρια είναι άνεργη  και  σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες της,η οικογένειά της (τετραμελής) συντηρείται αποκλειστικά από τον μισθό του συζύγου.
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

--

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: