Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

ΓΓΚ - Ν. 4336/2015 - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄130), τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), τον οποίο και σας διαβιβάζουμε συνημμένα.
Για την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του ν. 4336/2015 μπορείτε να ενημερωθείτε από το ακόλουθο link:

Με εκτίμηση,
Για την Δ/νση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή,
Αθηνά Σαλάππα

Δεν υπάρχουν σχόλια: