Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Πλήρης δικαίωση, για δανειολήπτρια άνεργη , χωρίς εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 20-08-2015 Πλήρη δικαίωση βρήκε άνεργη δανειολήπτρια από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής (Προσωρινή Διαταγή 28/04/2015).

Προσωρινή Διαταγή ελάχιστη μηνιαία καταβολή των 40 ευρώ και "Μηδενικές δόσεις" και την διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων, μέχρι την εκδίκαση της  κυρίας αίτησης ,εξέδωσε το εν λόγω Δικαστήριο.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία επιμελήθηκε εξ αρχής της υπόθεσης, πρόκειται για μέλος της, δανειολήπτρια 38 ετών, έγγαμο, με σύζυγο άνεργο. Η εν λόγω δανειολήπτρια είναι χρεωμένη σε τέσσερις Τράπεζες αλλά και πέντε συμβάσεις δανείων, συνολικού ποσού  χρέωσης 122.540,16 ευρώ.
Εισόδημα που η  δανειολήπτρια  διαθέτει : Δεν διαθέτει κανένα εισόδημα.
Περιουσιακά στοιχεία που η δανειολήπτρια διαθέτει: η ίδια δεν διαθέτει  κανένα περιουσιακό στοιχείο.
Το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης της , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται το αίτημα της χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
2) Αποφασίζει προσωρινά την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας της,
διατηρώντας την πραγματική και νομική κατάσταση της περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
3) Ορίζει, δόση 40 ευρώ μηνιαίως για μια τριετία συμμέτρως διανεμόμενο προς όλους τους πιστωτές της και έπειτα, μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης "μηδενικές δόσεις"
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , για την  εν λόγω δανειολήπτρια, η οποία σήμερα είναι άνεργη αλλά και ο σύζυγος  τυγχάνει άνεργος, θεωρείται ευνοικότατη . της προσέφερε την δέουσα οικονομική "ανάσα".
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: