Τρίτη 11 Αυγούστου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Συνταξιούχος αναπηρίας ,από το Ρέθυμνο, "γλύτωσε" το σπίτι της ,από τις Τράπεζες, με δόση 60,30 ευρώ/μήνα "

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-08-2015
Προσωρινή Διαταγή (ημερ.2/3/2015) από το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου για υπερχρεωμένη συνταξιούχο αναπηρίας (67% αναπηρία) δανειολήπτρια, διάσωση της πρώτης κατοικίας της, εξέδωσε το εν λόγω Δικαστήριο και μείωση της μηνιαίας δόσης της ,από 591,30 ευρώ,  σε 60,30 ευρώ, για συνολικό χρέος 122.553,53 ευρώ, σε τέσσερις Τράπεζες. Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, πρόκειται  για δανειολήπτρια ηλικίας 59 ετών , συνταξιούχος, ευρισκόμενη σε διάσταση, με δύο ενήλικα παιδιά, το ένα συγκατοικεί μαζί της.

Περιουσιακά στοιχεία που η δανειολήπτρια διαθέτει
α) Ισόγεια κατοικία 101,00  τ.μ , που κυριότητα ανήκει στην ίδια
β) Ι.Χ. αυτοκίνητο  , μηδαμινής εμπορικής αξίας.
γ) Μηχανάκι ιδιοκτησίας 100% δικό της
Εισοδήματα που διαθέτει η συνταξιούχος δανειολήπτρια είναι : 437,43 ευρώ από την σύνταξή της.
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης  της οικογένειας της, ανέρχεται στο ποσό των 437,43 ευρώ, ανά μήνα (δέχεται οικονομική βοήθεια από τον πρώην σύζυγό της)
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια   , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης της  , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής
2) Απαγορεύει, κάθε μέτρο εκτέλεσης κατά της πρώτης κατοικίας, πλήρους κυριότητας της αιτούσας
3) Ορίζει, μηνιαία δόση  ποσού 60,30 ευρώ, προς τις καθών πιστώτριες της, συμμέτρως διανεμόμενο προς αυτές, αναλόγως του ύψους των απαιτήσεων καθεμιάς εξ αυτών , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου , για την   εν λόγω δανειολήπτρια   ,θεωρείται ευνοικότατη , καθώς η καταναλώτρια έδινε στις Τράπεζες ,πριν την χορήγηση Προσωρινής Διαταγής ,για τις απαιτήσεις των Τραπεζών ,συνολικό ποσό 591,30 ευρώ, τον μήνα , τώρα καλείται να  καταβάλλει το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης εκάστης δόσης δανείου, δηλ. συνολικά θα καταβάλλει ποσό 60,30 ευρώ/μήνα .
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: