Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Ε.Π.Κ.Κ. : Προσωρινή Διαταγή , (Νομολογιακού χαρακτήρα), για καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-08-2015
Ειρ. Ηρακλείου : Προσωρινή Διαταγή , (Νομολογιακού χαρακτήρα), για καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, καθώς το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, αναγνώρισε ότι,  η δανειολήπτρια ως φυσικό πρόσωπο, μη έχουσα πτωχευτική ιδιότητα , εντάσσεται στον Ν.3869/2010, αν και είναι πιστούχος  σε δάνειο δικό της, συν εγγυήτρια σε δάνεια του (εμπόρου) συζύγου της και εγγυήτρια σε δάνεια ελευθέρου  επαγγελματία (μητέρα της).
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,
Πρόκειται  για δανειολήπτρια  30 ετών , έγγαμη, μητέρα  δύο  τέκνων, υπερχρεωμένη σε μία Τράπεζα,  αλλά σε τρις συμβάσεις , είτε ως οφειλέτρια είτε ως εγγυήτρια , συνολικού ποσού  χρέωσης , που  φθάνει στα 406.539,35 ευρώ,(δύο στεγαστικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια ,με προσημείωση της κύριας κατοικίας).
 Εισόδημα που η  δανειολήπτρια  διαθέτει : 300 ευρώ μηνιαίως, συν του συζύγου , 500,00 ευρώ του συζύγου
Περιουσιακά στοιχεία που ο δανειολήπτρια , διαθέτει
α) Διαμέρισμα ισογείου 117,99  τ.μ ,β)οικόπεδο  έκτασης 4021,06 τ.μ ,συγκυριότητα κατά ποσοστό 33,33% με το σύζυγό της.
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  της ,ανέρχεται στο ποσό των 575, 00 ευρώ. 
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης  , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η   δανειολήπτρια  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης της , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής ,
2) Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, για την  πρώτη κατοικία  πλήρους κυριότητας  της  δανειολήπτριας , μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης , ημερομηνία εκδίκασης έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού 200 ευρώ, μηνιαίως. 
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  Κρήτης, για την  εν λόγω δανειολήπτρια ,θεωρείται ευνοικότατη , είναι Προσωρινή Διαταγή της οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, καθώς τα τελευταία χρόνια, μειώθηκαν σημαντικά τα εισοδήματα της οικογένειας, λόγω οικονομικής κρίσης, ευρύτερα της Χώρας , αλλά και της ίδιας της οικογένειας.
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: