Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το Facebook και η Google ωθούν τους καταναλωτές να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα

Το Facebook και η Google μάς κατευθύνουν να παρέχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για μας, μέσω πανούργου σχεδιασμού, προσχεδιασμένης εισβολής στην ιδιωτικότητά μας και επιλογές του τύπου ‘ή συμφωνείς ή δεν έχεις πρόσβαση’, σύμφωνα με ανάλυση της επικαιροποιημένης πολιτικής απορρήτου των εταιρειών αυτών.
Με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), οιGDPR), οι), οι χρήστες την ψηφιακών υπηρεσιών βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέες ρυθμίσεις για την ιδιωτικότητα, μέσω πολυάριθμων αναδυόμενων μηνυμάτων. Δυστυχώς, φαίνεται ότι εταιρείες όπως το Facebook και η Google, είναι πολύ λίγο διατεθειμένες να δώσουν στους χρήστες τους πραγματικές επιλογές, όπως καταδεικνύει η έρευνα της Νορβηγικής οργάνωσης καταναλωτών.

- Αυτές οι εταιρείες μας χειραγωγούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τους μας. Αυτή η πρακτική τους, δείχνει έλλειψη σεβασμού προς αυτούς, και παρακάμπτει το πραγματικό νόημα του να δώσουν στους χρήστες τους έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, αναφέρει ο εκπρόσωπος της Νορβηγικής Ένωσης Καταναλωτών Finn Myrstad που πραγματοποίησε την έρευνα.
Η Νορβηγική Ένωση Καταναλωτών, η ΕΚΠΟΙΖΩ, άλλες ενώσεις καταναλωτών, καθώς και ενώσεις ασχολούμενες με την ιδιωτικότητα σε Ευρώπη και Αμερική ζητούν από τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να διερευνήσουν το κατά πόσο οι εταιρείες ενεργούν βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(GDPR), οιGDPR), οι) και της σχετικής νομοθεσίας των ΗΠΑ.
Βάσει της ανάλυσης των αναδυόμενων μηνυμάτων ιδιωτικότητας που έκανε η Νορβηγική οργάνωση καταναλωτών, γίνεται φανερό ότι οι καταναλωτές εξαναγκάζονται, μέσω:
• Προεπιλογής για την παροχή προσωπικών τους πληροφοριών
• Προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
Η έρευνα έδειξε ότι οι χρήστες σπάνια αλλάζουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, και το Facebook και η Google, έχουν ως προεπιλογή τις λιγότερο εναρμονισμένες με την ιδιωτικότητα λύσεις.
• Πανούργων σχεδιαστικών επιλογών
Η παροχή προσωπικών δεδομένων και η χρήση των στοχευμένων διαφημίσεων παρουσιάζονται ως αποκλειστικά πλεονεκτικές μέσω της διατύπωσης και του σχεδιασμού, συχνά σε συνδυασμό με απειλές για μειωμένη λειτουργικότητα σε περίπτωση άρνησης των χρηστών.
• Πολύπλοκης δομής
Οι συμβατές με την ιδιωτικότητα επιλογές, απαιτούν σημαντικά περισσότερα κλικ και συχνά είναι κρυμμένες
• Ψευδαίσθησης ελεύθερης επιλογής
Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες αποκρύπτουν το γεγονός ότι οι χρήστες έχουν πρακτικά πολύ λίγες επιλογές και ότι και μόνο με την χρήση της υπηρεσίας τους, η παροχή στοιχείων θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή από τον χρήστη. Η αίσθηση ελέγχου μπορεί επίσης να πείσει τον χρήστη να παρέχει ακόμα περισσότερα στοιχεία.
Ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, απαιτεί από τις εταιρείες αυτές να διευκολύνουν τους χρήστες τους στο να έχουν σαφείς και συνειδητές επιλογές και να τους αφήσουν να έχουν ουσιαστικό έλεγχο στα δικά τους προσωπικά δεδομένα. Δυστυχώς, όμως, δεν συμβαίνει αυτό, γεγονός που είναι σε αντίθεση με τις προσδοκίες των καταναλωτών και τον νέο κανονισμό.
Η Monique Goyens, Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών, δήλωσε:
Οι εταιρείες υποχρεώνονται να σέβονται το γράμμα και το πνεύμα του Κανονισμού. Ωστόσο, αυτή η έρευνα καταδεικνύει ότι, πολλές παγκόσμιες ψηφιακές εταιρείες, χρειάζεται να κάνουν ακόμα πολλά για να το επιτύχουν. Οι Ενώσεις Καταναλωτών της Ευρώπης θα συνεχίσουν την επαγρύπνηση, θα εκθέτουν την κακή πρακτική των εταιρειών και θα συνεργάζονται με τις αρμόδιες Αρχές για την βελτίωση αυτής της κατάστασης.
Η Ailidh Callander, Νομικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Privacy International, δήλωσε:
Καλωσορίζουμε την έρευνα της Νορβηγικής οργάνωσης καταναλωτών. Με τον τρόπο που εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι σημαντικό να ελέγξουμε το πώς οι εταιρείες κάνουν αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ώστε να εξασφαλίσου την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών τους. Προτρέπουμε τις Αρμόδιες Αρχές να εμβαθύνουν τον έλεγχό τους στα σκοτεινά σχέδια των εταιρειών που εμπλέκονται και τα αναπτύσσουν, όπως υποδεικνύει η ανάλυση της Νορβηγικής οργάνωσης καταναλωτών.
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΚΠΟΙΖΩ www.ekpizo.gr
Τ: 2103304444, E-mail: info@ekpizo.gr
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr
Τ: 2106475600, E-mail: complaints@dpa.gr , databreach@dpa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: