Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Σωσίβιο για άνεργη μητέρα, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 6-02-2015
Ειρ. Ηρακλείου: Διάσωση της περιουσίας  και  καταβολή μηνιαίας δόσης των  80 ευρώ , για άνεργη μητέρα ,οφειλέτρια ποσού 90.510,86 ευρώ
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης ,δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αναγνώρισε στο πρόσωπο άνεργης έγγαμης, μητέρας ενός βρέφους ,πρώην εργαζομένης ως αισθητικός ,σε Ιδιωτική Εταιρεία, με οφειλές σε  μία Τράπεζα, αλλά χρεωμένη, σε τρεις συμβάσεις ,ποσού ύψους 90.510,86  ευρώ και με εισόδημα της οικογένειάς της μόνο από τις μηνιαίες αποδοχές του συζύγου της, ποσού των 1031,00 ευρώ.των (εργάζεται ως Ιδιωτικός Υπάλληλος)  την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Ν.3869/2010 για την ένταξη στις προστατευτικές του διατάξεις αυτού.
1) Έκανε δεκτό το αίτημα της, για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής
2) Διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου, σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης της, ημερομηνία συζήτησης της οποίας, έχει οριστεί η 9-02-2021.
3) Όσον αφορά στην εκπλήρωση των δανειακών της υποχρεώσεων, καθόρισε μηνιαία δόση 80 ευρώ μηνιαίως για 36 μήνες και συνέχιση της καταβολής ποσού 110 ευρώ, αφού υπάρχει αίτημα μη ρευστοποίησης της μοναδικής κατοικίας της οικογένειας, (μία μονοκατοικία 85,75 τ.μ ημιτελής σε οικόπεδο 707,71 τ.μ )μέχρι την εκδίκασης της κυρίας αίτησης.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που συνέδραμε συμβουλευτικά  τη συγκεκριμένη δανειολήπτρια,  καθώς τυγχάνει μέλος της, χαρακτηρίζει εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι, το Ειρηνοδικείο  του Ηρακλείου Κρήτης, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων της καταναλώτριας,  το σύνολο των χρεών της ,της οικονομικής της δυνατότητας και των δαπανών διαβίωσης  της ,της  καθόρισε  κατ εφαρμογή του αρ.8 παρ.2 του ν.869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων και για διάστημα τριών ετών, μηνιαία δόση ποσού 70,00 ευρώ.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306


Δεν υπάρχουν σχόλια: