Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Λυτρωτική απόφαση για άνεργο δανειολήπτη, από το Ειρηνοδικείο Χανίων"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  3-02-2015
Mε την ημερ.15-01-2015 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων , δικαιώθηκε άνεργος δανειολήπτης κάτοικος Δαράτσου Χανίων, όπου βάσει αυτής, παρέχεται προστασία ολόκληρης της περιουσίας του, ορίζεται "μηδενικές δόσεις" και για τις τέσσερις πιστώτριες Τράπεζες, μέχρι την ημερομηνία 8-01-2018, παρά το ότι υπάρχει εις βάρος του Αγωγή καταδολίευσης εκ μέρους Τράπεζας, για μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται ,για  άνεργο καταναλωτή , πρώην συμβασιούχο δημοτικό υπάλληλο, με συνολικό ποσό χρέωσης ,  σε τέσσερις Τράπεζες 131.327,00  ευρώ.  
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Πρόκειται, για δανειολήπτη 66  χρονών, σήμερα άνεργο , διαζευγμένο με ένα ενήλικο τέκνο.
Εισόδημα που διαθέτει:  Δεν διαθέτει κανένα μόνιμο εισόδημα, ούτε σύνταξη , παρά το προχωρημένο της ηλικίας του.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: 
Ελάχιστα ποσοστά από κατοικία και αγροτεμάχιο, διότι το έτος 2012 ,παραχωρήθηκε σε μεγάλο ποσοστό, προς την τότε σύζυγο.
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του , λόγω της ανεργίας  αποφάσισε να αιτήσει την ένταξή του στο ν. 3869/2010,  από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  , προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του ως ο νόμος ορίζει.
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2 )Απαγορεύει , στις πιστώτριες μέχρι τις 8-01-2018 την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου
2) Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
3) Μετά το πέρας της  ημερ.8-01-2018 δηλ  μετά από τριετία, επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου η οικονομική  κατάσταση του δανειολήπτη.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, "λυτρωτική απόφαση" , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν. 3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του  δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του ,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών , προσφέροντας του  την λύτρωση, για τρία  έτη  ορίζοντας  του "μηδενικές καταβολές" 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη
 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: