Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ενθαρρυντική για Οικογένεια Χανιωτών η Προσωρινή Διαταγή από το Ειρηνοδικείο ΧΑΝΙΩΝ"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  27-02-2015 Οικογένεια δανειοληπτών από τα Χανιά, με  χρέος 112.852,77 ευρώ, ευρισκόμενη σε δυσκολία να ανταποκριθεί στις δόσεις της ,προς   στους πέντε πιστωτικούς φορείς, ένοιωσε την  οικονομική ανάσα, με  την  από 18-02-2015  Προσωρινή Διαταγή , που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, όπου διασώζεται ολόκληρη η περιουσία τους (και των δύο συζύγων )έως το έτος 2017, όπου θα επανεκτιμηθεί η οικονομική τους κατάσταση και θα εκδοθεί νέα Διαταγή.
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την Αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στο ν 3869/2010, του υπερχρεωμένου νοικοκυριού, πρόκειται ,για τον σύζυγο συνταξιούχο και την σύζυγο εργαζόμενη ,ως Ιδιωτική υπάλληλος  με δύο τέκνα και με συνολικό ποσό χρέωσης ,  σε πέντε πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες , Τ.Π.Δ ) 112.852,77 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει
α) Ο σύζυγος  1.422 ευρώ 
β) Η σύζυγος 745 ευρώ
Συνολικό οικογενειακό εισόδημα  2.167 ευρώ
Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  ανέρχεται στο ποσό των 2.100 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι: 
Ο σύζυγος:
α) κατοικία 120 τ.μ 100% κυριότητας του συζύγου
β) μετοχές 1750
γ) Ι.Χ. και μηχανή 600 κ.β
δ) Δενδροκαλλιέργειες 2.726,37 τ.μ  κυριότητα κατά 50%
ε) Αγρόκτημα 1877 τ.μ ,κυριότητα κατά 50%
Η σύζυγος:  α)Αποθήκη 172 τ.μ  100% κυριότητας της β)Δενδροκαλλιέργειες 8.000 τ.μ ,κυριότητα κατά 50% γ)Ι.Χ επιβατικό κατά 100%
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των δανειοληπτών,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2) Απαγορεύει , στους  πιστωτές,μέχρι τις 15 -02-2017, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά των δύο συζύγων.
2) Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας .
3) Μετά το πέρας της  ημερ. 15 -02-2017 δηλ  μετά από διετία επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου η οικονομική  κατάσταση της οικογένειας των δανειοληπτών.
4) Ρυθμίζει,  τις μηνιαίες καταβολές των δόσεων όλων των δανείων που αναγράφονται στην αίτηση υποχρεώνοντας τους αιτούντες να καταβάλλουν το ποσό των 150 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο. 
5) Επιτρέπει, στους δανειολήπτες ,χωρίς να τους υποχρεώνει να μην καταβάλλουν δόσεις προς τους πιστωτικούς φορείς  για τρεις αποκλειστικά μήνες του έτους (Χριστούγεννα, Πάσχα και Αύγουστο)
6) Απαγορεύει, από το Ταχ.Ταμιευτήριο ή ειδικό διάδοχο αυτού και Τ.Π.&Δανείων να παρακρατούν δόση από τον σύζυγο, για χρονικό διάστημα δύο ετών εκ του λογαριασμού που είναι προορισμένος  για την καταβολή συντάξεων αυτού..
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση ανάσας , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  των δανειοληπτών καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της οικογένειας ,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών, δεν γίνεται κράτηση για τον συνταξιούχο σύζυγο από τους λογαριασμούς της σύνταξης του.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 

Ιωάννα Μελάκη

 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: