Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Έσωσε την περιουσία του, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων , με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  28-10-2014

Σημαντική είναι , η με ημερ 2/7/2014  απόφαση , του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, για πρώην υπάλληλο  του Δημοσίου,(εργαζόταν στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων), σήμερα συνταξιούχο γήρατος, όπου στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής ,  διατηρείται, το σύνολο της περιουσίας του( κύρια κατοικία -οικόπεδα-ακίνητα), ακόμα επιδικάστηκε, η άρση της παρακράτησης της δόσης  του ποσού των 159,00 ευρώ , από την σύνταξή του, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 200,00 ευρώ μηνιαίως ,για το σύνολο  του χρέους  του ποσού των 129.817,32 ευρώ,  προς εφτά Τράπεζες, ως οφειλέτης, σε καταναλωτικά δάνεια ,πιστωτικές κάρτες και στεγαστικό δάνειο, μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης ,ημερομηνία της οποίας έχει οριστεί το έτος 2021.
Συγκεκριμένα:
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερ 2-07-2014, απόφασή του , δέχτηκε το αίτημα χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής , για τον πρώην δημόσιο υπάλληλο, σήμερα συνταξιούχο, για τις αιτιάσεις που προβάλλει στην κατατειθεμένη αίτηση του, που τον οδήγησαν στην μη οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετεί τις δόσεις των  δανείων του,με βασική την κρίση της Χώρας, και την συνεχή μείωση του μισθού των συνταξιούχων, την ανεργία της συζύγου, και το βάρος της οικονομικής στήριξης του ανηλίκου τέκνου του.(είναι μαθητής Δημοτικού)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:  Πρόκειται, για δανειολήπτη   συνταξιούχο του Δημοσίου 68 ετών ,κάτοικο  Γουβών Ηρακλείου  Κρήτης,, πατέρα τριών τέκνων ,το 'ενα  ανήλικο,που προέκυψε  από τον τρίτο του γάμο, τα άλλα δύο παιδιά του, από τον πρώτο γάμο, είναι ενήλικες,  ζουν χωριστά, εργάζονται και δεν τον βαρύνουν οικονομικά από τον δεύτερο γάμο του δεν είχε παιδιά..
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας του, φθάνει στο ποσό, των 520,00 ευρώ, όπως ο ίδιος αναφέρει, στην υποβληθείσα αίτηση του.
Εισόδημα που διαθέτει ο  ίδιος: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι ο μισθός του, των 770 ευρώ, η  σύζυγος  του πρώην επιχειρηματίας, σήμερα άνεργη δεν έχει κανένα εισόδημα.
Περιουσιακά στοιχεία
α) Διαθέτει διαμέρισμα επιφάνειας 88,95 τ.μ
β) Οικόπεδο επιφάνειας 479,85 τ.μ
γ) Διαθέτει 33.3% εξ αδιαιρέτου οικόπεδο έκτασης 110,46 τ.μ
δ) Ένα  αγροτεμάχιο
β) Διαθέτει  ένα  επιβατικό όχημα  σημερινής εμπορικής αξίας  1.000 ευρώ.
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του, ως συνταξιούχος του δημοσίου,  ,  η γενικότερη οικονομική κρίση, η ανεργία της συζύγου, τον  έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ,  να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010,   η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  ο δανειολήπτης   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
ΔΈΧΕΤΑΙ ,το  αίτημα χορήγησης, προσωρινής διαταγής.
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του  αιτούντα  και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
ΟΡΊΖΕΙ  την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες  συνολικά 200 ευρώ συμμέτρως μεταξύ τους διανεμόμενο.
ΟΡΊΖΕΙ οι καταβολές να γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από 1/8/2014
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για τον δανειολήπτη έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  η δικαστής κατανοώντας αφενός ,την οικονομική δυσκολία  του δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών , προσφέροντας του, την πρέπουσα "ανάσα",μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021.Αφετέρου επιδικάστηκε η άρση της παρακράτησης της δόσης  του ποσού των 159,00 ευρώ , από την σύνταξή του και η Τράπεζα πλέον θα εισπράττει το ποσό που της αναλογεί.
 
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: