Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Ελεύθερος επαγγελματίας, από το Ηράκλειο, με χρέος 266.650,41 ευρώ, σώζει όλη του την περιουσία, με Δικαστική απόφαση"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  16-10-2014
Πρώην έμπορος ,είχε  συνολική δόση σε τρις Τράπεζες 800 ευρώ μηνιαίως, το δικαστήριο του Ηρακλείου,  τον ελάφρυνε οικονομικά ,καθορίζοντας μηνιαία δόση ΜΟΝΌ 80 ευρώ ,ταυτόχρονα δε του έσωσε όχι μόνο την κύρια κατοικία του , αλλά και την δεύτερη (μισθωμένη)κατοικία, αλλά και όλη του την περιουσία. 
Αναλυτικά:
Σε πρώην έμπορο (κατασκευαστή τζακιών), σήμερα άνεργο, από τις Γούβες Ηρακλείου ,σώζονται όλα του ,τα περιουσιακά στοιχεία  (σπίτια, αγροτεμάχια κ.λ.π) μέχρι το έτος 10-11-2015  που έχει οριστεί η εκδίκαση της κυρίας αίτησης, με ελάχιστη μηνιαία  καταβολή δόσης , των 80 ευρώ !!!, συμμέτρως διανεμόμενο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των πιστωτών του ,σε  τρις  Τράπεζες,  ως οφειλέτης σε συνολικό ποσού  χρέωσης ,  266.650,41 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης , τυγχάνει μέλος της.
"Ανάσα", έδωσε η με ημερ.10 -10-2014 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σε  δανειολήπτη πρώην έμπορο, διαζευγμένο , πατέρα   δυο  ενηλίκων τέκνων, χρεωμένο  σε  τρις Τράπεζες, , συνολικής χρέωσης  ποσού ,266.650,41 ευρώ
Το συνολικό οικογενειακό του εισόδημα  ανέρχεται, στο ποσό των 450  ευρώ. μηνιαίως, το οποίο προέρχεται από μίσθωμα ακινήτου(δεύτερης κατοικίας)  Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας του, φθάνει του ποσού των 380 ευρώ, όπως ο ίδιος αναφέρει, στην υποβληθείσα αίτηση.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
Πρόκειται, για δανειολήπτη 58 χρονών, από το τις  Γούβες Ηρακλείου ,  στο παρελθόν δραστηριοποιούμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, (κατασκευαστής τζακιών) σήμερα άνεργος , εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μη επιδοτούμενος.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι το ενοίκιο των 466,88 ευρώ, από  την εκμίσθωση .Δεν διαθέτει κανένα άλλο εισόδημα.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: 
α) Κατοικία 144 τ.μ κυριότητας , κατά 100%
β) Μονοκατοικία 100τ.μ την οποία έχει μισθωμένη
γ) Αρκετά ,αγροτεμάχια   με ελαιόδενδρα,
δ) Ένα ,Ι.Χ ,φορτηγό όχημα
ε) Μία βάρκα  χαμηλής εμπορικής αξίας.
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του , λόγω της παύσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας αλλά και  λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης,τον έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του  υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα  να απευθυνθεί στον Φορέα του  (Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) και να αιτήσει την ένταξή του στο ν.3869/2010, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του ως ο νόμος 3869/2010 ορίζει..
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης  ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Την αναστολή, των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του οφειλέτη μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της κυρίας αίτησης, που έχει οριστεί  την 10-11-2015
2) Τη διατήρηση, της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
3) Την καταβολή, του ποσού των 80 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, όλων των πιστωτών του
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ!!! Ο Ηρακλειώτης  δανειολήπτης, κατάφερε να ενταχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη,   πρώην έμπορος, σώζοντας όλα του τα περιουσιακά στοιχεία μέχρι 10-11-2015 ημερομηνία  συζήτηση της οποίας έχει οριστεί από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου..
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετικότατη  απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του  δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του ,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών , προσφέροντας του  την πρέπουσα "ανάσα"μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2015 .-
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: