Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ελπίδα σε μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας από το Ειρηνοδικείο Χανίων"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 7-08-2014
Μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, συνταξιούχος του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω χηρείας, χρεωμένη σε δύο Τράπεζες, αλλά και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ένοιωσε  την Ελπίδα και την δικαίωση, μέσα από την με ημερ. 22-05-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για χρονικό διάστημα αρκετών ετών, (αφού η ημερ  εκδίκασης έχει οριστεί για το έτος 2022) καταβάλλοντας μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα, μηνιαία δόση 180 ευρώ, ενώ με την ίδια απόφαση διασώζονται όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, ιδιαίτερα η κατοικία της και αποτρέπονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτών, εναντίον της
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω καταναλώτρια-δανειολήπτρια είναι μέλος  της, η απόφαση  του Δικαστηρίου των Χανίων, αφορά δανειολήπτρια, συνταξιούχο ,εκ χηρείας, 54ετών,μη εργαζόμενη , μητέρα ενός ανήλικου τέκνου.
Η συνολική της χρέωση της δανειολήπτριας και στους τρις πιστωτικούς Φορείς (Τράπεζες και Ταμείο,φθάνει στο ποσό των 137.572 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει:
Εισόδημα που διαθέτει μηνιαίως, είναι η σύνταξή εκ χηρείας, ποσού μόλις στα 889,91 ευρώ μηνιαίως   από τα οποία το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παρακρατεί ποσό 349,91 Ευρώ μηνιαίως. Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της ίδιας και του ανήλικου τέκνου της (που έχει την επιμέλεια του) και που η ίδια δηλώνει, ανέρχεται  στο ποσό των 850 ευρώ μηνιαίως, διαμένει δε σε μισθωμένη κατοικία, πληρώνοντας ενοίκιο.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
α) Μονοκατοικία στην περιοχή του Δήμου  Αποκορώνου, εμβαδού 85τ.μ κατά 25% δικής της κυριότητας.
β) Ι.Χ. εμπορικής αξίας 2.000 Ευρώ.
γ) Αγροτεμάχια με ελιές στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.
Το Ειρηνοδικείο των Χανίων ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  καταναλώτρια - δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της ,της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι την εκδίκαση της αίτησης ,  με το παρακάτω περιεχόμενο.
1) ΔΙΑΤΗΡΕΙ τη πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας της δανειολήπτριας
2) ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές των δόσεων όλων των δανείων που αναγράφονται στην αίτηση της ,υποχρεώνοντας την αιτούσα να καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως, το οποίο θα κατανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών της, αναλογικά με το ύψος των απαιτήσεων τους, όπως αυτές εισφέρονται από την ίδια στην υπαρ.46/2014 αίτηση της υπαγωγής στο Ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη).
3) ΟΡΊΖΕΙ ως χρόνο καταβολής εκάστης μηνιαίας χρηματικής καταβολής, το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από 01-06-2014.
4) ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ στην αιτούσα, χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς τις καθ ων τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της Πρ.Διαταγής, για δύο (2) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες  εντός των οποίων εορτάζονται α)το Πάσχα και β)τα Χριστούγεννα.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία , διαχειρίστηκε την όλη προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της δανειολήπτριας , καθορίζει μηνιαία δόση  180 ευρώ, χαρίζοντας της  μεγάλη οικονομική ανάσα.
 Τέλος, ως ΄Ενωση οφείλουμε να τονίσουμε οτι, με την υπαγωγή της δανειολήπτριας στο Ν.3869/2010, ελάφρυνε τις δανειακές της υποχρεώσεις  κατά πολύ, αφού μόνο στο Τ.Π. & Δανείων κατέβαλλε μηνιαία δόση 350 Ευρώ, ενώ τώρα και με το Ταμείο,  θα καταβάλλει συνολικά προς όλους τους πιστωτές, μηνιαία δόση ΜΟΝΟ 180 ευρώ.
Για ενημέρωση,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: