Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Μεγάλο Νομικό ενδιαφέρον έχει η υπαρ.293/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων"

ΔΕΛΤΊΟ   ΤΎΠΟΥ  21-08-2014
Ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εξουσιοδοτημένη από το ν.3869/2010, για την  ένταξη των δανειοληπτών σ' αυτόν, ξανατονίζομε ότι ο νόμος είναι σαφής, ότι γίνεται ρύθμιση  των ληξιπρόθεσμων οφειλών μας  που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, χωρίς δολιότητα εκ μέρους μας.
Αναλυτικά και  σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης παρατηρείται  ότι:Το Ειρηνοδικείο  Χανίων,  με την υπαρ.293/2014 απόφαση του απέρριψε  αίτηση δανειολήπτη , καθώς διέκρινε "δολιότητα" μη πληρωμής των δόσεων του σε δύο Τράπεζες. συνολικής απαίτησης και των δύο ποσού 21.076,94 ευρώ, δεχόμενο τον ισχυρισμό της δεύτερης πιστώτριας Τράπεζας, ότι ο  αιτών, ενήργησε δολίως και καταχρηστικώς ,εσκεμμένα έπαυσε να πληρώνει τις μηνιαίες δόσεις των δανείων του, λίγο πριν την συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη του καταναλωτικού δανείου,
Συγκεκριμένα , πρόκειται για δανειολήπτη 59 ετών , διαζευγμένο,  με ένα ενήλικο τέκνο, χωρίς περιουσιακά στοιχεία ,   είναι συνταξιούχος  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67%  από χρόνια  ψυχωσική συνδρομή και το εισόδημα του προέρχεται κυρίως  από την σύνταξή του η οποία φθάνει στο ποσό των 782,53 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,αξιολόγησε ότι,
Επειδή η σύνταξή του εν λόγω δανειολήπτη, δεν υπέστη σημαντική μείωση, ούτε αποδεδειγμένα αποδείχτηκε η αύξηση του κόστους κάλυψης των βιοτικών αναγκών του, αντίθετα αποδείχτηκε ότι οι βιοτικές δαπάνες του κατά τον χρόνο εκείνο 'ηταν ιδιαίτερα χαμηλές, αφού ο αιτών συγκατοικούσε με την συνταξιούχο μητέρα του, ούτε αποδείχτηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα επιδείνωση  της ψυχικής του υγείας έκρινε ότι, δεν δικαιολογείται ούτε η παύση πληρωμής των δόσεων του στις πιστώτριες Τράπεζες, μα πολύ περισσότερο η υποβολή αίτησης ένταξης στο ν.3869/2010, δέχτηκε την καταχρηστικότητα άσκησης αυτής και απέρριψε την αίτηση, δεχόμενο ότι ο δανειολήπτης δύναται να πληρώνει  το ποσό των δόσεων ,για τα δάνεια του (150 ευρώ για το δάνειο της πρώτης και 55 ευρώ για το δάνειο της δεύτερης)
Τέλος ,  ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,οφείλουμε να το επισημάνουμε ότι για την ένταξή μας στο νόμο Κατσέλη  η Δικαιοσύνη μας θέλει ειλικρινείς, κάθε  άσκηση δολιότητας αφενός  δεν μας τιμά, είναι κατακριτέα, απασχολούμε τόσο το στελεχιακό δυναμικό της ΄Ενωσης (οικονομολόγους - νομικούς) για την ένταξη , μα προ πάντων  απασχολούμε τα Δικαστήρια μειώνοντας τον  πολύτιμο χρόνο των Δικαστών, με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται δίκες που φθάνουν χρονικά στο έτος 2022.
  Για περισσότερη ενημέρωση και Συμβουλευτική στα τηλέφωνα 2821092306 ,2821092666 και 2842020140

                    Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                               Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: