Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Δανειολήπτρια Χήρα, από την Ιεράπετρα ,"ανάσανε" με απόφαση Δικαστηρίου

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 6-08-2014

Δανειολήπτρια  Χήρα, συνταξιούχος  του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, από την Ιεράπετρα, , χρεωμένη σε τρις Τράπεζες και σε ένα Ιδιώτη  "ανάσανε"  με την με ημερ  1-07 -2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για χρονικό διάστημα τριών ετών, καταβάλλοντας μηνιαία  δόση 250 ευρώ , ενώ με την ίδια απόφαση  διασώζονται όλα τα περιουσιακά της  στοιχεία , ιδιαίτερα  η κατοικία της ,η οποία είχε  κατασχεθεί με την με αριθμό 1786/4-2-2014  κατασχετήρια έκθεση του Δικαστικού Επιμελητή, Πρωτοδικείου Λασιθίου και αποτρέπονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών Τραπεζών ως και του Ιδιώτη, εναντίον της.
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας η  εν λόγω καταναλώτρια-δανειολήπτρια είναι μέλος  της, η απόφαση  του Δικαστηρίου της Ιεράπετρας , αφορά δανειολήπτρια  , συνταξιούχο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 67ετών, ευρισκόμενη σε κατάσταση χηρείας , με δύο παιδιά  ενήλικα, τα οποία σήμερα εργάζονται και έχουν τηνδική τους οικογένεια , μη εξαρτώμενα οικονομικά από την μητέρα τους .
Η συνολική της χρέωση της δανειολήπτριας και στις τρις πιστώτριες Τράπεζες  και σε ένα Ιδιώτη φθάνει στο ποσό των 75.237,56 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει:
Εισόδημα που διαθέτει μηνιαίως,  είναι η κύρια σύνταξή  γήρατος, ποσού 540 ευρώ και το επίδομα ΕΚΑΣ ποσού 230 ευρώ ΄,ήτοι συνολικό ποσό που λαμβάνει    φθάνει στο ποσό των 770 ευρώ, μηνιαίως , συν 85 ευρώ ,από γεωργικές επιδοτήσεις. Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της, που η ίδια δηλώνει , μηνιαίως, ανέρχεται  στο ποσό των 635 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
α) Κατοικία εμβαδού 150 τ.μ
β) Ένα οικόπεδο 60τ.μ
γ) Στον Δήμο Σητείας αρκετά αγροτεμάχια με ελιές
δ) Ι.Χ. εμπορικής αξίας 2.000 Ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  καταναλώτρια - δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για τρία  έτη, δηλ. μέχρι  1-9-2017 με το παρακάτω περιεχόμενο.
1) ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ την λήψη  κάθε   καταδιωκτικού μέτρου , κατά της δανειολήπτριας , την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της δανειολήπτριας.
2) ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, αφού έλαβε υπόψη του ,τα εισοδήματα της δανειολήπτριας ,του συνόλου των χρεών της, την οικονομική της δυνατότητα, τις δαπάνες της διαβίωσης της ,της καθόρισε να καταβάλλει μηνιαία δόση  250 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις  πιστώτριες Τράπεζες.
3) ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ  την δανειολήπτρια,μετά την πάροδο της τριετίας , ήτοι από 1-9-2017  ,  προς την Τέταρτη Τράπεζα  και  ΜΟΝΟ ,να καταβάλλει το ποσό των 250 ευρώ ,για την διάσωση της κυρίας κατοικίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
Σημειωτέον : H κατάσχεση  επί της κυρίας κατοικίας της δανειολήπτριας έχει εγγραφεί στα βιβλία κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Ιεράπετρας ΥΠΕΡ της Ιδιώτου ,για ποσό των 19.755,95 ευρώ.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία  δια της συνεργαζόμενης δικηγόρου  στην Ιεράπετρα, διαχειρίστηκε την όλη προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της δανειολήπτριας , καθορίζει μηνιαία δόση  250 ευρώ, η ίδια είχε προτείνει να διαθέσει την διαφορά του κόστους διαβίωσής της , του ποσού των 200 ευρώ.
Τέλος ως ΄Ενωση οφείλουμε να τονίσουμε ότι η πρώτη μας κατοικία κινδυνεύει να χαθεί , εάν έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές "κόκκινα δάνεια"  και δεν έχουμε προβεί στις δέουσες ρυθμίσεις.
Για ενημέρωση,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306


Δεν υπάρχουν σχόλια: