Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Κ. Πουπάκης: Απαιτούνται ισχυρά μέτρα προστασίας στα "Online" τυχερά παιχνίδια για τους καταναλωτές


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρασβούργο, 10 Σεπτεμβρίου 2013
 
Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή σε σχετική έκθεση
 
Με κεντρικό θέμα την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, και ιδίως των ανηλίκων, από την έκθεση και τον εθισμό στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, υιοθετήθηκε σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά.


Η εν λόγω έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του διασυνοριακού διαδικτυακού τζόγου καθώς και ότι το 2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρει από εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, θέτει τις βάσεις για περαιτέρω προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτό και ενισχύει τη διοικητική συνεργασία των Κρατών Μελών. Σύμφωνα με το κείμενο, εξετάζεται η ανάγκη να εφαρμοστούν, σε όλα τα Κράτη Μέλη, αυστηρά και αξιόπιστα πρότυπα για την επαλήθευση της ηλικίας και της ταυτότητας, με βάση μεθόδους που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, έτσι ώστε να αποκλείονται από το παιχνίδι ανήλικοι ή άτομα που χρησιμοποιούν ψευδή στοιχεία ταυτοποίησης. Παράλληλα, υποστηρίζεται η διατήρηση του δικαιώματος των Κρατών Μελών να επιβάλλουν τους απαραίτητους περιορισμούς που κρίνουν αναγκαίους και δικαιολογημένους για την αντιμετώπιση των παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία και να αποκλείονται οι παράνομοι φορείς εκμετάλλευσης από την πρόσβαση στην αγορά.

Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη που, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν:

·         τη διατήρηση του δικαιώματος των Κρατών Μελών να ρυθμίζουν τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση σύμφωνα με τις δικές τους αξίες και τους στόχους γενικού συμφέροντος που επιδιώκουν,

·         ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών (προστασία των ανηλίκων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων)

·         την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση των παρανόμων φορέων εκμετάλλευσης.

 

"Τα τυχερά παιχνίδια είναι μια οικονομική δραστηριότητα ειδικής φύσης. Για αυτό το λόγο οι περιορισμοί είναι αναγκαίοι τόσο για την προστασία των καταναλωτών και την πρόληψη της απάτης, όσο και για την ακεραιότητα του αθλητισμού, την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και της δημόσιας υγείας. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν και να θεσπίσουν από κοινού αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης και αποτελεσματικά μέτρα ευαισθητοποίησης έναντι των κινδύνων εθισμού και παθολογικής εξάρτησης στα τυχερά παιχνίδια, στοχεύοντας ειδικότερα στους νέους και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες", δήλωσε σχετικά ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: