Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Θέση ΠΟΜΕΚ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

Α.Π. 94.20-09-2013                                                                                    
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013                                                          
Η θέση της Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση» για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές
      Με βάση το άρθρο 16 του νόμου 4177/13 επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
  1. Την πρώτη Κυριακή  από την έναρξη των εκπτώσεων του Ιανουαρίου,
  2. Την πρώτη Κυριακή από την έναρξη των εκπτώσεων του Ιουλίου,
  3. Την πρώτη Κυριακή του δεκαημέρου προσφορών του Μαΐου,
  4. Την πρώτη Κυριακή του δεκαημέρου προσφορών του Νοεμβρίου,
  5. Δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,
  6. Την Κυριακή των Βαΐων.
Δηλαδή συνολικά μπορούν να λειτουργούν,  με βάση τον νόμο, επτά (7) Κυριακές τον χρόνο, όλα τα καταστήματα, χωρίς εξαίρεση και χωρίς ιδιαίτερη άδεια.  
Πέραν των ανωτέρω, με αιτιολογημένη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, δύνανται τα καταστήματα να λειτουργούν και άλλες Κυριακές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

      α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό       αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια
      πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,
      β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων,       εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
      γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας
      τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops−in−a−shop») και να μην βρίσκονται σε       εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
      
       Το πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις Κυριακές από τις 11:00 το πρωί έως τις
      20:00 το βράδυ.
 
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται κάθε έτος κατά τον μήνα Ιανουάριο. 
Επειδή ο νόμος δεν αναφέρεται σε κριτήρια βάση των οποίων  θα αποφασίζει ο Αντιπεριφερειάρχης, θεωρούμε δεδομένο και επιβεβλημένο ότι αυτή η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση  οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι εκπρόσωποι των καταστημάτων, οι εργαζόμενοι σ’ αυτά και οι εκπρόσωποι των καταναλωτών.
 
Η Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση»  ως δευτεροβάθμια οργάνωση καταναλωτών θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, διότι:
 
α. Θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας  των καταστημάτων,
β. Θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων,
γ. Δεν θα γίνουν νέες προσλήψεις ένεκα της κυριακάτικης λειτουργίας,
δ. Δεν θα αυξηθεί ο τζίρος των καταστημάτων, απλά θα μεταφερθεί  ένα μέρος του τζίρου από τι ς άλλες ημέρες στην Κυριακή.
 
Αν για κάποιους ειδικούς λόγους (τουρισμός,  τοπικές γιορτές, κ.λπ.) κρίνεται σκόπιμη η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους η τοπική κοινωνία και οι εκεί εμπορικοί σύλλογοι, με την θέση των οποίων συμπορεύεται η Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση».
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
Αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Καταναλωτών με απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 6250/2008 και καταχώρηση 771/31-10-2008 στο βιβλίο σωματείων του ιδίου δικαστηρίου & εγγεγραμμένη στο Συγκεντρωτικό Μητρώο E.Κ.του ΥΠ.ΑΝ με α/α 2/19-12-08 σύμφωνα με το Ν. 2251/94 όπως ισχύει.
Στουρνάρη 17, 10683 Αθήνα, Τηλέφωνα: 211 8007041, 210 3304444, Fax: 211 8007041
URL: www.pomek.gr, e-mail: info@pomek.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: