Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Kαι επιτηδευματίας (σιδηρουργός -αλουμινοκατασκευαστής) στο Νόμο Κατσέλη "

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 11-09-2014
"Καθάρισε" με 150 Ευρώ μηνιαία δόση , για χρέος 243.661,25 επιτηδευματίας από το Ρέθυμνο
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου ,με την από με ημερ.  22/2/ 2014 απόφασή του, δικαίωσε επιτηδευματία (σιδηρουργός- αλουμινοκατασκευαστής) μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο οποίος  ενέχεται ως οφειλέτης και εγγυητής σε δύο πιστώτριες Τράπεζες, συνολικής πίστωσης  243.661,25 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου, αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε η προσπάθεια του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, δέχτηκε το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής,  για χρονικό διάστημα δέκα ετών, ήτοι μέχρι το έτος 2024.
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η με ημερ  22/2/2014 απόφαση  του Δικαστηρίου του Ρεθύμνου , αφορά ελεύθερο  επαγγελματία ,(σιδηρουργός αλουμινοκατασκευαστής) ηλικίας 61ετών,έγγαμο, πατέρα τριών  ενηλίκων τέκνων, του οποίου το εισόδημα διαρκώς υπέστη μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης και γενικότερα λόγω των επικρατουσών συνθηκών στην Οικονομία .
Εισόδημα που διαθέτει: ον εν λόγω δανειολήπτης διαθέτει. 500 ευρώμηνιαίως  από την εργασία του ως ελέυθερος επαγγελματίας
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
α) διαθέτει  κατοικία 80 τ.μ 100%, β) επαγγελματική στέγη 100 τ.μ.
γ) Αρκετά αγροτεμάχια , μονοετούς καλλιέργειας και κατέχει 17.000 ελαιόδενδρα
δ)ένα Ι.Χ και ένα επαγγελματικό
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου Κρήτης,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής  - δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δέκα   έτη, δηλ. μέχρι   2024 με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης  επί της αίτησης ρύθμισης, κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας  του  καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής υποθήκης ή προσημείωση υποθήκης καθώς και την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση
2) ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , μηνιαία δόση  καταβολής προς τις μετέχουσες πιστώτριες  του150 ευρώ, όσο
αντιστοιχεί στις τελευταίες ενήμερες δόσεις των δανείων του.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της,  αλλά και για τον ίδιο τον δανειολήπτη , η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του δανειολήπτη , σώζει την περιουσία του  από τα καταδιωκτικά μέτρα των   Τραπεζών υποχρεώνοντας τον  να καταβάλλει για όλες του τις οφειλές  150 Ευρώ, μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης, ημερομηνία για την οποία έχει οριστεό το έτος 2024.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: