Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Κ. Πουπάκης : Μεγαλύτερη προστασία των επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ και εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2013

Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο

Ψηφίστηκε, σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, έκθεση πρωτοβουλίας με κεντρικό αίτημα την προστασία των επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές διαφήμισης. Η εν λόγω έκθεση αναλύει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν οι απατηλές, παραπλανητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μάρκετινγκ στην οικονομική ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων -ιδιαίτερα των μικρομεσαίων-, στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση.
Παράλληλα, η έκθεση αυτή προτείνει πρόσθετα μέτρα στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης καθώς και στους τομείς επιβολής του νόμου και της ποινικής δίωξης, δεδομένου ότι το επίπεδο προστασίας των επιχειρήσεων διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το κράτος μέλος. Επίσης, ειδική αναφορά γίνεται και στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση τέτοιου είδους πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων.

Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, σχετικά με:

·         τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν τέτοιου είδους πρακτικές στους καταναλωτές, καθώς κατ' επέκταση αυτοί καλούνται να πληρώνουν περισσότερο για προϊόντα και υπηρεσίες και

·         τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών, το οποίο θα κατευθύνει προς στους καταλληλότερους νομικούς μηχανισμούς τις επιχειρήσεις που έπεσαν θύματα απάτης.

 

Σε σχετική του δήλωση ο Έλληνας Ευρωβουλευτής υπογράμμισε: “Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δημιούργησαν το 85% των καθαρών νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ από το 2002 έως το 2010. Αυτές διαθέτουν το δυναμικό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πράγμα που είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται η Ευρώπη σε μία εποχή οικονομικής αβεβαιότητας. Για να ακμάσουν και να επεκταθούν στην ενιαία αγορά, όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα φιλικό κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο όχι μόνο θα διασφαλίζει την οικονομική τους ελευθερία, αλλά επίσης θα εγγυάται την ασφάλεια στις συναλλαγές με άλλους εμπόρους ".

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: