Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας - Απόφαση Ειρηνοδικείου Χανίων

Στο Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας απευθύνθηκε καταναλωτής με τρίτεκνη οικογένεια, όπου ο σύζυγος και η σύζυγος είναι άνεργοι και έχουν έκαστος οφειλές σε τράπεζες 156.696 ευρώ και 140.189 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή σύνολο οφειλών 296.885 ευρώ.
Με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων (αρ. απ. 277/ΔΔ2013), το Δικαστήριο όρισε στον ένα σύζυγο μηδενικές καταβολές και στον άλλον την καταβολή του ελάχιστου ποσού των 40 ευρώ, μέχρι την οριστική εκδίκαση της απόφασης.

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας
Ιουλιανού 28, 104 33 Αθήνα
Τηλ. 210 88 17 730
Φαξ 210 88 17 784
E-mail info@eeke.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: