Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 τηλ. 2106457133,  6977417052

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ειρηνοδικείου Επαρχίας  για την  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ με επιδίκαση ηθικής βλάβης
_______________________________________________________
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ενημερώνει τους δανειολήπτες ότι με βάση την υπ' αρ. 109/2012  απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας που εκδόθηκε μετά από αγωγή  8 μελών μας κατά της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποτελεί την πρώτη απόφαση  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  που δημιουργεί νομολογία για την επιστροφή των εξόδων φακέλου με επιδίκαση ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.

Το σημαντικό έγκειται στο σκεπτικό της απόφασης διότι :
1) Το δικαστήριο δέχτηκε και επιδίκασε χρηματικό ποσό ως αποζημίωση ηθικής βλάβης ύψους 150 ΕΥΡΩ για καθένα  από τους 8 δανειολήπτες μέλη μας αφού λήφθηκε υπόψη η ένταση της προσβολής της έννομης τάξη, το μέγεθος της τράπεζας επιχείρησης και ιδίως ο ετήσιος κύκλος των εργασιών της.
2) Αφορά η επιδίκαση όλων των μορφών δανείων, στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών, επαγγελματικών, όλα σε 1, αυτοκινήτων, διακοποδανείων κ.α.
3) Οι δανειολήπτες εισπράττουν πίσω το σύνολο των  «εξόδων φακέλου» αλλά και των «εξόδων ελέγχου τίτλων και εκτιμήσεως» που συνήθως οι τράπεζες χρέωναν για τις υπηρεσίες νομικών και πολιτικών μηχανικών τους.
4) Η τράπεζα παραβίασε το Ν. 2251/1994 «Προστασίας καταναλωτών», αφού γνώριζε κατά την καταβολή του χρηματικού ποσού την ανυπαρξία του χρέους και  την αρχή της διαφάνειας και διατάραξε την ισορροπία  των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος των δανειοληπτών μελών μας
5) Οι δανειολήπτες μέλη μας απέδειξαν ότι με βάση το άρθρο 904 ΑΚ περί αδικαιολογήτου πλουτισμού η τράπεζα έγινε πλουσιότερη χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία μας και έχει υποχρέωση ν’ αποδώσει την ωφέλεια ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν των συνεχών άοκνων ενεργειών της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ με έδρα την ΑΘΗΝΑ οδός Ραγκαβή 101, (δίπλα Ειρηνοδικείου Αθηνών )  τηλ. 2106457133,6977417052 και  παραρτήματα.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη ΛΑΡΙΣΑ οδός Κύπρου 40-42  τηλ. 2410537320  Καθώς και τα ισόγεια  γραφεία με την επωνυμία.
Ταυτότητα Δανειοληπτών
ΛΑΡΙΣΑΣ, οδός Γρηγορίου Ε’
                    τηλ. 2410615910
ΒΟΛΟΥ, οδός Κ.Καρτάλη 199
                    τηλ. 2421043353
ΠΑΤΡΑΣ   οδός  Σατωβριάνδου  19
                     τηλ. 2610225545
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  οδός  Υψηλάντου 66
                    τηλ. 2441021419

Αθήνα 1-10-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
Γιώργος Μπαρτζώκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: