Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Ε.Π.Κ. Κρήτης: Ανοιχτή πρόσκληση προς τους οφειλέτες για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-3-2022

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση, προς τους Οφειλέτες, για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Στην πρόσκλησή της η Ένωση, αναφέρει: 

Οφειλέτες, ελάτε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για να ρυθμίσουμε τα χρέη σας, με το δικό σας ΜΠΟΡΩ

H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με πάνω από 12 χρόνια εμπειρία στα δάνεια και στις Πιστώσεις, με μεγάλη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, αναλαμβάνει τη ρύθμιση των οφειλών σας, «κόκκινων» δανείων , ενήμερων κ.ά, σε Τράπεζες, Funds και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), μέσω εξωδικαστικής μεσολάβησης και συγκεκριμένα:

1. Είτε με μελετημένη και εξειδικευμένη πρόταση μας, σύμφωνα με την οικονομική σας ρευστότητα, στην/στις Τράπεζα/ες, στο/στα Funds ή στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ),

2. Είτε σύμφωνα με το νέο πτωχευτικό νόμο (4738/2020) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους). Εφόσον γίνει έλεγχος στα υποβληθέντα κοινά οικονομικά στοιχεία και πληροίτε τις προϋποθέσεις Προκειμένου να σας συνδράμει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μέσω του γραφείου νομικής προστασίας, στη ρύθμιση των οφειλών σας, θα κάνετε τα εξής βήματα:

ΒΗΜΑ 1ο: Επικοινωνήστε με την Ένωση στο τηλ. 2821092306 ή στο e-mail epkxan@gmail.com, κλείνοντας ραντεβού , για προσωπική επικοινωνία, με τους οικονομοτεχνικούς, για ενημέρωση, καθοδήγηση και Συμβουλευτική, τα οποία γίνονται χωρίς καμία οικονομική απαίτηση (Δωρεάν).

 

ΒΗΜΑ 2ο: Αφού έχουμε τις προϋποθέσεις ,ρύθμισης του χρέους μας και επιθυμούμε την διαχείριση της υπόθεσής μας, στην/στις Τράπεζα/ες, στο/στα Funds ή στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εγγραφόμαστε μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης με Ταυτότητα και ΑΦΜ ΚΑΙ Εξουσιοδότηση προς την Ένωση, μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ (κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας για το κείμενο που θα πρέπει να περιέχει η συγκεκριμένη εξουσιοδότηση).

Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που εκκρεμεί υπόθεσή σας στον ν. Κατσέλη/Ν.3869/2010 (εάν δηλ. δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή εκκρεμεί έφεση) για να γίνει οποιαδήποτε εξωδικαστική διαμεσολάβηση, θα πρέπει να παραιτηθείτε με αίτηση παραίτησης στο δικαστήριο, όπως ο νέος πτωχευτικός νόμος προβλέπει.

Προσοχή!!! Η επικοινωνία, με τους οικονομοτεχνικούς και νομικούς συμβούλους, η δημιουργία φακέλου ,η Εξωδικαστική διαμεσολάβηση σε Τράπεζες, Funds και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλα τα μέλη.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ. Δ/νση: Πλ.1866 Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ: 2821092666 - 2821092306

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: