Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οταν οι τράπεζες μας χαρακτηρίζουν " μη συνεργάσιμους δανειολήπτες " τι οφείλουμε να κάνουμε"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12-2-2019
Χιλιάδες επιστολές από τις τράπεζες, φθάνουν στους δανειολήπτες αυτό τον καιρό, είτε ενταγμένους στο ν. 3869/2010 ή σε δανειολήπτες  οι οποίοι προσεγγίζουν τις τράπεζες αιτούμενοι εξωδικαστική ρύθμιση.
Επειδή οι περισσότερες επιστολές παραβιάζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, αλλά συγχρόνως σπείρουν τον φόβο του πλειστηριασμού στους δανειολήπτες, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να οπλίσει  κάθε αποδέκτη των επιστολών αυτών, με γνώση συμβουλεύοντας τα εξής
Τι πρέπει να κάνουμε,  αν λάβουμε επιστολή όπου η τράπεζα μας χαρακτηρίζει ως μη συνεργάσιμο;
1) Ακολουθώντας των Κώδικα Δεοντολογίας, εφόσον ο δανειολήπτης δεν συμφωνεί και πιστεύει πως δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για τον αποχαρακτηρισμό του ως συνεργάσιμο, πρέπει να υποβάλλει ένσταση στην αρμόδια επιτροπή ενστάσεων, της εν λόγω τράπεζας.
Στην ένσταση ,θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί και να παραθέσει τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που ενδυναμώνουν την αντίρρηση του.
2) Το σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να περιμένει την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.
Ακόμη και σε αυτό το στάδιο που κάποιος ή δεν συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό, ή απλώς έχει αμελήσει, ή δεν έχει δώσει σημασία στις προειδοποιητικές επιστολές της τράπεζας, μπορεί να ενταχθεί στην Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ).
Σε αυτή την περίπτωση ο δανειολήπτης δεν αποχαρακτηρίζεται από μη συνεργάσιμος μέχρι την ολοκλήρωση της Δ.Ε.Κ και την αποδοχή της πρότασης από την τράπεζα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ!!!Όλο αυτό το διάστημα εφόσον υπάρχει αίτημα ρύθμισης, σταματούν οι όποιες νομικές ενέργειες από την πλευρά της τράπεζας.
3) Σαν δείγμα καλής πίστης, πέραν της πλήρης συνεργασίας που θα πρέπει να έχει ο οφειλέτης, όσον αναφορά την επικοινωνία και τα στοιχεία που του ζητά η Τράπεζα, θα ήταν καλό  να καταβάλλει το ελάχιστον της δόσης που είναι το 10% ,μέχρι την εφαρμογή της πρότασης που θα του κοινοποιήσει η Τράπεζα.
Στην περίπτωση τώρα που κάποιος οφειλέτης, έχει προσπαθήσει να έρθει σε συμφωνία με την τράπεζα, αλλά η λύση που του προτάθηκε από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν τον ικανοποιεί ,και η τράπεζα  τον κρίνει ως μη συνεργάσιμο, τότε ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή΄σε άλλο πιστοποιημένο φορέα  (Ενωση Καταναλωτών Κρήτης κ.α)
Το αίτημα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος των 3 μηνών, από την έγγραφη ενημέρωση του οφειλέτη, ότι κρίθηκε «μη συνεργάσιμος».
Βέβαια σε αυτή την περίπτωση, δεν εμπίπτουν περιπτώσεις οφειλών, η τύχη των οποίων εκκρεμεί δικαστικά και είναι  άδικο να "πυρπολούνται"  χιλιάδες καταναλωτές ενταγμένοι στο ν.Κατσέλη ,από τραπεζικά έγγραφα

Τέλος ,ζητάμε από τα μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που λαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο  από τις τράπεζες, να επικοινωνούν άμεσα με την Ένωση.
Επιπλέον, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη-Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ. Δ/νση: Πλ.1866 Αρ.2
Email:
epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ: 2821092666-2821092306
Δεν υπάρχουν σχόλια: