Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

ΕΕΚΕ - Ολική Διαγραφή Χρέους Οφειλέτριας 153.149,98€

Ολική διαγραφή χρέους 153.149,98€ επετεύχθη με την συνδρομή της επιστημονικής ομάδας της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, σε οφειλέτρια που υπέστη δραματική μείωση των εισοδημάτων της.
Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του σημαντικές παραμέτρους, όπως την ηλικία της οφειλέτριας - την περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση - την κατάσταση της υγείας της - τους παράγοντες που την οδήγησαν σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής και οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν μη προβλέψιμοι και μη αποτρέψιμοι και τέλος την επιδίωξή της για ρύθμιση των οφειλών της.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των χρεών της δεν οφείλεται σε δόλο, ενώ κρίνεται πως η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο μέλλον, λόγω της γενικότερης κρίσης που μαστίζει τη χώρα.
Στο σημείο αυτό, αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Δικαστηρίου στο Σύνταγμα της Ελλάδας όπου ορίζεται: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Τονίζει, επιπλέον, πως οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να σέβονται τη διατήρηση των  συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που θα τους επιτρέψουν να ζουν με αξιοπρέπεια, δίνοντας προτεραιότητα στην αξία του ανθρώπου έναντι των περιουσιακών δικαιωμάτων.
Η δικαστική αυτή απόφαση, της οποίας τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι άλλη μία απόδειξη της κοινωνικής λειτουργίας που επιτελεί ο γνωστός ως «Νόμος Κατσέλη» μέχρι σήμερα. Ο νόμος παρέχει την δυνατότητα αντιμετώπισης της υπερχρέωσης, με βάση τη μοναδικότητα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, με κοινωνικά κριτήρια, προστατεύοντας ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης με την ταυτόχρονη διάσωση της κύριας κατοικίας του υπερχρεωμένου οφειλέτη.
Θεωρούμε, πως οι νέες ρυθμίσεις που φαίνεται ότι θα τεθούν σε εφαρμογή, απέχουν πολύ από το να διασφαλίσουν τα ανωτέρω κεκτημένα. Αντίθετα, μοιάζει να προσανατολίζονται στην κατάργησή τους, και ουσιαστικά να αποσκοπούν προκλητικά περισσότερο στη διάσωση των πιστωτικών ιδρυμάτων από το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων, παραβλέποντας τα συνταγματικώς και διεθνώς προστατευόμενα δικαιώματα στην κατοικία και την αξιοπρέπεια του πολίτη. 
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συνεχίζει να λειτουργεί σε πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης καλώντας την Κυβέρνηση να πράξει το καθήκον της και να νομοθετήσει την προστασία της κύριας κατοικίας για όλες της κατηγορίες των οφειλετών, ως ελάχιστη έκφραση του κράτους δικαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: