Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης :Φρέσκα νέα από την εκκαθάριση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ COMER\MERCIAL VALUE AAE "για τους ασφαλισμένους των εταιρειών αυτών, που δεν εμφανιζόταν στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 1-03 -2017
Ενημερώνουμε τους πρώην ασφαλισμένους  των ασφαλιστικών εταιρειών, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ COMER\MERCIAL VALUE AAE , μέλη  της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  τα εξής:
Επειδή  κάποιοι δικαιούχοι απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, δεν εμφανιζόταν στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων , η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με έγγραφό της, ζήτησε σχετικές διευκρινίσεις, από την εκκαθάριση.
Στο απαντητικό έγγραφο της η εκκαθάριση, αναφέρει :
"1. H διαδικασία προσωρινής διανομής αφορά στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων   Απαιτήσεων  από Ασφάλιση Ζωής, η οποία καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ.3 του ν.δ 400/1970 και αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της Τράπεζας  της Ελλάδος την 20/11/2015 καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.Οι προαναφερθέντες δικαιούχοι είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τρέχουσα διαδικασία των προσωρινών διανομών.
2. Η καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών, για την οποία τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου, προϋποθέτει την πιστοποίηση -επαλήθευση των δικαιούχων και των απαιτήσεων τους βάσει των στοιχείων που διαθέτουν οι υπό εκκαθάριση εταιρείες για τις απαιτήσεις αυτές.Η διαδικασία πιστοποίησης-επαλήθευσης υλοποιείται σε καθημερινή βάση με έναρξη την 17/10/2016 (έναρξη διαδικασίας) και θα συνεχιστεί έως ότου καταβληθεί στο σύνολοι των πιστοποιημένων δικαιούχων το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα. Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους, θα πραγματοποιούνται σε τακτικά διαστήματα ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης -επαλήθευσης
3Στο συνημμένο αρχείο, περιλαμβάνονται τα συμβόλαια (περιλαμβάνονται στη λίστα που μας προωθήσατε) τα οποία σύμφωνα μα τα στοιχεία των υπό εκκαθάριση εταιρειών έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής.
Οι δικαιούχοι που έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προσωρινής διανομής  υπάγονται στο ανωτέρω.2Οι δικαιούχοι που δεν έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προσωρινής  διανομής οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών."

Για  περισσότερη ενημέρωση τα μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ή μη μπορείτε να επικοινωνούν  στα τηλ.2821092306 και 2921092666

Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: