Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Ε.ΠΕ.Π.Κ.Κρήτης: "Μεταρρυθμιστική Προσωρινή Διαταγή, για δανειολήπτρια,για το ποσό της μηνιαίας δόσης "

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 25-10-2016
 
Δανειολήπτρια φυσικό πρόσωπο ,πρώην υπάλληλος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κατέθεσε αίτηση μεταρρύθμισης στο Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου, με σκοπό να μειωθεί το ποσό της δόσης που ορίστηκε  με προγενέστερη Διαταγή Πληρωμής από το ίδιο Δικαστήριο Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτρια η οποία κατέφυγε στο ν.3869/2010 προκειμένου να σώσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να ρυθμίσει το χρέος της,που όφειλε σε μία πιστώτρια τράπεζα, πράγμα που το πέτυχε με την χορήγηση σαυτήν Προσωρινής Διαταγής με ορισμό καταβολής μηνιαίας δόσης 200 ευρώ. Παρά ταύτα ,λόγω επιδείνωσης, της οικονομικής της ρευστότητας ,καθώς και των προβλημάτων υγείας του συζύγου της , ζήτησε μεταρρύθμιση ,καταθέτοντας νέα αίτηση στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.
Η Ειρηνοδίκης Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη της το αίτημα χορήγησης μεταρρυθμιστικής  Προσωρινής Διαταγής, τα υποβληθέντα οικονομικά και λοιπά στοιχεία και τα όσα κατέθεσε η ίδια η δανειολήπτρια,  αποφάσισε την τροποποίηση της  προγενέστερης Προσωρινής Διαταγής, όσο αφορά το ποσό της μηνιαίας καταβολής δόσης και όρισε  να καταβάλλει η αιτούσα 100 ευρώ μηνιαίως, προς την τράπεζα, ενώ για τα υπόλοιπα ισχύει η προηγούμενη Προσωρινή  Διαταγή. Η καταβολές θα  ισχύουν έως το 2018 και ένα μήνα μετά θα αρχίσει η καταβολή δόσης των 150 ευρώ, έως την έκδοση οριστικής απόφασης
 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Μεταρρυθμιστική Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου είναι  σημαντική , για την συγκεκριμένη   δανειολήπτρια , και για κάποιους άλλους δανειολήπτες, που δέχονται συνεχής μειώσεις των οικονομικών τους στοιχείων και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ορισθείσες δόσεις, από τα δικαστήρια

Για ενημέρωση  για τα "κοκκινα δάνεια",  ένταξη στον νόμο 3869/2010 (ν. Κατσέλη), κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: