Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Πλήρη διάσωση των περιουσιακών στοιχείων,για τρίτεκνη οικογένεια, από το Λασίθι"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 14-10-2016 
Θετική ήταν, η Προσωρινή Διαταγή , για τρίτεκνη οικογένεια ,δανειοληπτών , με ενήλικα τέκνα, από την Ειρηνοδίκη Σητείας , όπου όρισε, την διάσωση του συνόλου της περιουσίας της ( κύρια κατοικία ,14  κτίσματα και  33 αγροτεμάχια).
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:Για  οικογένεια δανειοληπτών από την περιοχή του Δήμου της Ιεράπετρας, ο σύζυγος είναι  συνταξιούχος  η δε σύζυγος, επαγγελματίας  αγρότισσα
.
Το συνολικό  χρέος, του  συζύγου είναι 136.852,77  ευρώ, σε διάφορες τράπεζες, η δε σύζυγος είναι χρεωμένη με  142.213,75 ευρώ, σε τράπεζες .
Συνολικά η οικογένεια  οφείλει, το ποσό των 279.066,52 ευρώ .
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει η οικογένεια
 α) ο οφειλέτης,976,56 ευρώ από την σύνταξη
 β) η οφειλέτρια 150,00 ευρώ, από αγροτικά εισοδήματα, (παρουσιάζει παθητικό)
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν
ο οφειλέτης
-κύρια κατοικία και  δευτερεύουσα και πλήθος αγροτεμαχίων
η οφειλέτρια 
-πλήθος αγροτεμαχίων
 
Το Ειρηνοδικείο της Σητείας , αφού έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2) Διατάσσει ,λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής  τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες,  την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των  αιτούντων και
την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει μηνιαία δόση 200 ευρώ,  και για τους δυο, ποσό το οποίο είχαν προτείνει οι ίδιοι, έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης,  που έχει οριστεί να συζητηθεί, στις  24-2-2017

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Σητείας   είναι  σημαντική , για την οικογένεια  των  δανειοληπτών ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία
 

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: