Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, για απεγνωσμένο συντ/χο της πολεμικής αεροπορίας"


     
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  12-09-2016
Θλίψη, προκαλούν τα λόγια του  συν/χου δανειολήπτη" Αντιμετωπίζουμε ως οικογένεια, έντονο πρόβλημα επιβίωσης , γιαυτό το λόγο, εντασσόμαστε στο  νόμο 3869/2010".
Νέα προσωρινή διαταγή, με ημερ. 30.5.2016 ,από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, έδωσε σε  οφειλέτη πρώην αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας, σήμερα συνταξιούχο, οικογενειάρχη, τη δυνατότητα να δικαιωθεί και να ρυθμίσει σε πρώτο στάδιο τις οφειλές του , σε  εννιά τράπεζες, και σε 15 δανειακές συμβάσεις, συνολικής απαίτησης 193.753,40 ευρώ, είτε ως οφειλέτης ,είτε ως εγγυητής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος της και η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης του ,  στον 3869/2010, καθώς λόγω συνθηκών οικονομικής ύφεσης και κρίσης αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί  στις δανειακές του υποχρεώσεις.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για πρώην αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας , σήμερα συνταξιούχο,  έγγαμο, πατέρας δύο τέκνων, ο οποίος έχει υποστεί μειώσεις στην σύνταξή του.Η σύζυγος του είναι χρόνια άνεργη Έχει αναπηρία πάνω από 67%
Το  εισόδημα του , περίπου 1795,12 μηνιαίως από τη  σύνταξή του .
Το εισόδημα της συζύγου  166,00 ευρώ/ετησίως από επιδότηση ελαιόλαδου
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο δανειολήπτης είναι
1. Τριώροφο 108,00 τ.μ  έκαστος όροφος,κυριότητας ,κατά 50% σε κάθε σύζυγο
Το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη  του τα προσκομιζόμενα έγγραφα, όσα προφορικά ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που παραστάθηκαν και στην εν γένει διαδικασία, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1) Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2) Διατάσσει ,την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του  αιτούντος ,μέχρι την έκδοση οριστικής  απόφασης
3) Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του  αιτούντος  ,μέχρι την συζήτηση  της κυρία αίτησης,
4) Ορίζει μηνιαία καταβολή 300 ευρώ και για 48 δόσεις άλλως σε περίπτωση συντομότερης εκδικάσεως της   μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης, Δόση την οποία είχε προτείνει ο ίδιος
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου στον συνταξιούχο δανειολήπτη, είναι  σημαντική , για  τον εν λόγω συνταξιούχο, ο οποίος  υπέστη σημαντική μείωση του εισοδήματος του, λόγω συνεχών περικοπών και τα ακίνητα του (διαμερίσματα) μένουν  ξενοίκιαστα.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306Δεν υπάρχουν σχόλια: