Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Θετική απόφαση για ζευγάρι πολύτεκνων δανειοληπτών, 'πνιγμένο' στο χρέος"

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  14-09-2015
Άλλη μια δικαίωση υπερχρεωμένου νοικοκυριού, από το Ειρηνοδικείο Χανίων, που με Προσωρινή Διαταγή που εξέδωσε, διέσωσε όλη του την κινητή και ακίνητη περιουσία για οκτώ  έτη. Το εν λόγω ζευγάρι, όντως υπερχρεωμένο, απευθύνθηκε στην  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας την συμβουλευτική καθοδήγη της και ένταξη στο ν. 3869/2010, καθώς δεν μπορούσε  να ανταποκριθεί στις δόσεις των δανείων του, συνολικής οφειλής, ύψους 841.854,00 ευρώ, σε πέντε πιστωτικούς φορείς, αλλά σε ένδεκα πιστωτικά προιόντα, είτε ως οφειλέτες , είτε ως εγγυητές αλλήλων.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται, για τον σύζυγο επαγγέλματος δημόσιος υπάλληλος, ηλικίας 48 ετών, έγγαμο, πατέρα τεσσάρων τέκνων, με σύζυγο άνεργο.
Εισόδημα που διαθέτει Το ποσό 413,48 ευρώ, από μισθό τον μισθό του
Περιουσιακά στοιχεία που ο δανειολήπτης διαθέτει

α) κατοικία   ισόγεια 50% κυριότητα)  
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  του ,ανέρχεται στο ποσό των 680, 00 ευρώ.
Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι το ζευγάρι των δανειοληπτών  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.  1) Δέχεται το αίτημα της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής ,
2) Αποφασίζει προσωρινά την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην  αίτηση περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων, μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης , και την έκδοση οριστικής απόφασης, με την υποχρέωση καταβολής α)από τον σύζυγο του ποσού 250 ευρώ, μηνιαίως ,για χρονικό διάστημα πέντε ετών  β) από την σύζυγο 150 ευρώ  , και μετά την πάροδο της πενταετίας,για την διάσωση της κατοικίας ,που η σύζυγος αιτήθηκε, την εξαίρεσή της από ρευστοποίηση. ποσού 400 ευρώ ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης(ημερ.δικασίμου έχει οριστεί το έτος 2023)
3)Απαγορεύει  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ταχ.Ταμιευτήριο την παρακράτηση μηνιαίας δόσης από τον μισθό του Δημοσίου υπαλλήλου (συζύγου) παρά μόνο του ποσού που αντιστοιχεί  στο ορισθέν από την  παρούσα Προσωρινή Διαταγή
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων , για τον   εν λόγω υπερχρεωμένο πολύτεκνο ζευγάρι  ,θεωρείται ευνοικότατη καθώς το εν λόγω νοικοκυριό  είναι μεν υπερχρεωμένο, όμως ,το εισόδημα του  συζύγου Δημοσίου υπαλλήλου , με τις αλλεπάλληλες μειώσεις των νόμων των μνημονίων, δεν είναι επαρκέστατο για καταβολή μεγαλύτερης μηνιαίας δόσης,  μια και η σύζυγος του δεν εργάζεται .
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: