Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Με χρέος 322.867,76 ευρώ, Ιδ. υπάλληλος 'γλύτωσε' το σπίτι του"

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  1-09-2015
Με την με ημ. 21-08-20152015 Προσωρινή Διαταγή, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, δικαίωσε Ιδιωτικό υπάλληλο, μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο οποίος έχοντας συνολική οφειλή, ύψους 322.867,76 ευρώ, έσωσε όλη του την  περιουσία, μέχρι την συζήτηση της κυρίας αίτησης, η συζήτηση της οποίας  έχει οριστεί, για τις 14-2-2023.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόκειται, για καταναλωτή, ηλικίας 48 ετών, έγγαμο, πατέρα δύο ανηλίκων τέκνων, με σύζυγο άνεργο, ο ίδιος εργάζεται σε Ιδιωτική επιχείρηση και είναι  χρεωμένος σε τρις πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες) και σε εφτά πιστωτικές συμβάσεις  είτε ως οφειλέτης, είτε ως εγγυητής, συνολικής οφειλής ποσού 322.867,76 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει Το ποσό 1.659,91ευρώ από μισθό τον μισθό του

Περιουσιακά στοιχεία που ο δανειολήπτης διαθέτει :
α) κατοικία   ισόγεια 50% κυριότητα)  
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  του ,ανέρχεται στο ποσό των 1.440, 00 ευρώ,  
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης  , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο  δανειολήπτης  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1) Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής ,
2) Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην  αίτηση περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα , μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης , και την έκδοση οριστικής απόφασης, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού 450 ευρώ, μηνιαίως ,για χρονικό διάστημα 36 μηνών και μετά το πέρας των 36 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης , καταβολή ποσού 116,00 ευρώ , για την διάσωση της κατοικίας ,που ο καταναλωτής  αιτήθηκε, την εξαίρεσή της από ρευστοποίηση. 
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  Κρήτης, για τον   εν λόγω δανειολήπτη ,θεωρείται ευνοικότατη καθώς ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μεν υπερχρεωμένος, όμως ,το εισόδημα του δεν είναι επαρκέστατο για καταβολή μεγαλύτερης μηνιαίας δόσης,  μια και η σύζυγος του δεν εργάζεται .
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη
            `
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: