Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Προσωρινή ανάσα, για χήρα δανειολήπτρια"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 4-05-2015
Πλήρη ρύθμιση χρέους, για χήρα δανειολήπτρια, μητέρα ενός τέκνου, για δύο  έτη, με Προσωρινή Διαταγή.
Ειρ. Χανίων : Προσωρινή Διαταγή , (23-3-2015)  "ανάσας", για  δανειολήπτρια , ευρισκόμενη σε κατάσταση χηρείας,  μητέρα ενός τέκνου, ηλικίας 55 ετών,   με συνολική οφειλή ποσού 48.849,62 ευρώ , σε τρις    Τράπεζες  ,αλλά  σε έξι  δανειακές συμβάσεις.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,της δανειολήπτριας  , μέλους  της,  στον 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Πρόκειται για καταναλώτρια , της οποίας μειώθηκε το εισόδημά της, λόγω των μνημονικών νόμων και της οικονομικής κρίσης ευρύτερα  της Χώρας, μη μπορώντας να ανταποκριθεί πλέον, στις δανειακές της υποχρεώσεις.
Το Μηνιαίο  εισόδημα, που διαθέτει η δανειολήπτρια  είναι 994,00 ευρώ, από την σύνταξη χηρείας.
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, φθάνει κατά την δική της εκτίμηση, στα 900,00,ευρώ περίπου.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η δανειολήπτρια  είναι 
 1)Διαμέρισμα επιφάνειας 111,20 τ.μ κατά 50% κυριότητα της ίδιας
2)Μονοκατοικία επιφάνειας 118,00 τ.μ κατά 50% κυριότητα της ίδιας
3)Οικόπεδο  479,90 τ.μ, κατά 50% κυριότητα της ίδιας
4)α)Ι.Χ επιβατικό κυριότητα κατά 100% και β)Ι.Χ επιβατικό  κυριότητα κατά 50%
Το ΕιρηνοδικείοΧανίων,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  η δανειολήπτρια  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της  , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της  οφειλέτριας  μέχρι στις  20-03-2017 
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της ,
4)Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές  καταβολές των δόσεων όλων των δανείων που αναγράφονται στην αίτηση υποχρεώνοντας την αιτούσα, να καταβάλλει συμμέτρως στους πιστωτές της το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ, μηνιαίως , μέχρι της επανασυζήτησης της Προσωρινής Διαταγής ημερομηνία (20-03-2017 )
5)Επιτρέπει στην εν λόγω δανειολήπτρια, χωρίς και να την υποχρεώνει, στην μη καταβολή δόσεων για τρις μήνες στο έτος, για τους μήνες, εντός των οποίων εορτάζονται (Πάσχα -Χριστούγεννα, 15Αύγουστο)
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε  την δανειολήπτρια ,στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η  Προσωρινή Διαταγή, είναι   σημαντική ανάσα για την υπερχρεωμένη καταναλώτρια , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η εν λόγω δανειολήπτρια  ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την, στην εν λόγω νομοθεσία.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη 

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: