Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Υπερχρεωμένη συνταξιούχος του Ι.Κ.Α., πολύτεκνη μητέρα από το Ηράκλειο, έσωσε την περιουσία της"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 7-12-2014
Τον βραχνά της υπερχρέωσης ,για πολύτεκνη μητέρα, από το Ηράκλειο, ήρθε να περιορίσει η με ημερ.10-10-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, με την οποία ρυθμίζεται το χρέος της, μέχρι στις 8-3-2016 ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης της (κύρια αίτηση) Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, και φρόντισε από το έτος 2011, στην ένταξη στο ν.3869/2010, πρόκειται για δανειολήπτρια έγγαμη , πολύτεκνη μητέρα , συνταξιούχο του Ι.Κ.Α πρώην εργαζόμενη ως καθαρίστρια, σε Τράπεζα, η οποία ζήτησε την συμβουλευτική , την νομική καθοδήγηση, αλλά και την ένταξη στο ν.3869/2010, από την δικηγόρο στο Ηράκλειο . συνεργάτιδα της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Η εν λόγω δανειολήπτρια είναι χρεωμένη σε τέσσερις πιστωτικούς φορείς αλλά σε 13 συμβάσεις είτε ως οφειλέτρια η ίδια, είτε ως εγγυήτρια σε δάνεια των παιδιών της ,συνολικού ύψους χρέωσης 477.304,55 ευρώ, σήμερα , χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της συνεχούς μείωσης του εισοδήματός της, αφού σταμάτησε την εργασία της (εργαζόταν ως καθαρίστρια σε Τραπεζική μονάδα) λόγω της συνταξιοδότησης και των υφιστάμενων περικοπών των συντάξεων, καθώς και της γενικότερης ύφεσης και οικονομικής κρίσης.
Εισόδημα που διαθέτει: είναι το ποσό των 1050,00 ευρώ, μηνιαίως από την σύνταξη του Ι.Κ.Α συν 100 ευρώ από μίσθωμα ακινήτου καθώς και 890 ευρώ από την σύνταξη του συζύγου ΟΑΕΕ καθώς πριν την συνταξιοδότηση , διατηρούσε επιχείρηση επιπλοποιίας
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας της , όπως δηλώνει στην αίτηση της , η δανειολήπτρια,ανέρχεται στο ποσό των 1.555,00 ευρώ , ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές , καθώς συμπληρώνεται και από το εισόδημα του συζύγου ,
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της
1) Μία κατοικία στο Ηράκλειο Κρήτης επιφάνειας 75 τ.μ .που είναι και η κατοικία της οικογένειας
2) αγροτεμάχιο, επιφάνειας 900 τ.μ ,με μονοκατοικία 90 τ.μ εντός αυτού αποθήκη ισογείου 40τ.μ , κτίσμα ισογείου 85 τ.μ και 35 ελαιόδενδρα
3) ένα Ι.Χ, κατά 100% κυριότητας της ,
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, λόγω της της μείωσης των συντάξεων και βασικά λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης και κρίσης , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι το έτος 2016 (8-3-2016), με το παρακάτω περιεχόμενο:
1) ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση της η καταναλώτρια, έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως της.
3) ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ,να καταβάλει μηνιαία δόση 250 ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών της συμμέτρως διανεμόμενο εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η απόφαση αυτή,θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της πολύτεκνης μητέρας, (πέντε παιδιά) η οποία όχι μόνο χρεώθηκε για τις ανάγκες της οικογένειας, αλλά συμμετείχε και ως εγγυήτρια σε στεγαστικά δάνεια των έγγαμων παιδιών της, προκειμένου, να τα διευκολύνει για απόκτηση δικής τους στέγης.Όμως , η ανεργία των παιδιών,η συγκατοίκηση με τις οικογένειες αυτών , η μέριμνα για την καθημερινή επιβίωση, η γενικότερη οικονομική κρίση, την οδήγησαν να μη μπορεί να προβεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων, αιτώντας την εξωδικαστική και εν συνεχεία την δικαστική ρύθμιση των οφειλών της, εντασσόμενη στις ευνοϊκές για τους καταναλωτές διατάξεις του ν.3869/2010.
Για ενημέρωση , ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: