Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ. Κρήτης: "Ανεργος πατέρας, "καθάρισε" το χρέος 243.397,03 ευρώ , προς τις Τράπεζες "

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  9-12-2014
Δανειολήπτης "καθάρισε" με 40 ευρώ, μηνιαία δόση, και για τις δύο Τράπεζες, ο οποίος είναι  Άνεργος, έγγαμος, πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων, ο ίδιος είναι ηλικίας 48 ετών, από το Ηράκλειο Κρήτης, χωρίς εισόδημα, χωρίς ακίνητη περιουσία,με μοναδική του περιουσία ένα Ι.Χ αυτοκίνητο, με συνιδιοκτήτη την σύζυγό του, κατά 50%, με συνολικό χρέος 243.397,03 ευρώ, σε δύο Τράπεζες, τρέφεται και συντηρείται από την χαμηλόμισθη σύζυγο των 380 ευρώ,  με την  με ημερ.5-11-2014 προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, καλείται να πληρώσει 40 ευρώ μηνιαία δόση μέχρι στις 10-3-2015 και μετά ίσως "κανένα ποσό".Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:
Για άνεργο δανειολήπτη , χωρίς επίδομα ανεργίας, συντηρείται από την σύζυγο.
Εισόδημα: Δεν διαθέτει  κανένα εισόδημα ο ίδιος.
Περιουσιακά στοιχεία: Κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν διαθέτει, μονάχα ένα Ι.Χ αυτοκίνητο ,με συνιδιοκτήτη την σύζυγό του,  ποσοστό συνιδιοκτησίας κατά 50%
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του  "σήμερα είναι άνεργος " του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  με το παρακάτω περιεχόμενο:
1) ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2) ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του  ο δανειολήπτης , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του.
3) ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ,να καταβάλει μηνιαία δόση 40 ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών της συμμέτρως διανεμόμενο εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός

Συμπερασματικά
Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται  μια " ελπιδοφόρα απόφαση"  καθώς  προβλέπεται  απαλλαγή " θα έρθει  το Δικαστήριο να του διαγράψει το χρέος όπως προβλέπει ο ν.3869/2010.Διότι η μοναδική κατοικία της οικογένειας ,ανήκει στην σύζυγο και επομένως δεν θα χρειαστεί να οριστούν δόσεις για την διάσωση της μοναδικής κατοικίας..Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι ορθώς το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου του συντόμευσε τον χρόνο εκδίκασης της αίτησης, προφανώς ,για να αφήσει τον αδύναμο οικονομικά δανειολήπτη να ξεφύγει από το άγχος της υπερχρέωσης και να αρχίσει μια νέα κοινωνική και οικονομική  ζωή.
 
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 
Ιωάννα Μελάκη
 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: