Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ανάσα" από το Ειρηνοδικείο Βάμου, σε οικογένεια δανειολήπτών "

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 19-11-2014

Το Ειρηνοδικείο Βάμου,  με την   ημερ  19/6/2014 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έδωσε  μια "ανάσα" σε οικογένεια δανειοληπτών, από χωριό του Αποκόρωνα Χανίων, αφού σώζει την περιουσία της και ορίζει μόνο στον σύζυγο που έχει εισόδημα,να πληρώσει δόση προς τις οφειλές τους  (συνολικού ποσού οφειλών  262.053 ευρώ), προς τις  δύο, πιστώτριες Τράπεζες,   για δε την  σύζυγο και τον γιο , που δεν έχουν εισόδημα, ορίζει "μηδενικές καταβολές"μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που έχει οριστεί για το έτος 2016.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω οικογένεια δανειοληπτών,  με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική γιαυτήν  απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτες (πατέρας μητέρα - γιος).
 Με  την με  ημερ  16/6/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βάμου,  η οικογένεια έσωσε όλη της  την περιουσία, με καταβολή μηνιαίας δόσης 150 ευρώ, μόνο από τον σύζυγο.
 Αναλυτικά οφειλών
ο σύζυγος  που  συμμετέχει ως συνοφειλέτης -εγγυητής:Ποσό χρέωσης 117.127,26 ευρώ
η σύζυγος που  συμμετέχει ως εγγυήτρια ποσό χρέωσης 54.878,59 ευρώ
ο γιος που  συμμετέχει ως συνοφειλέτης ποσό χρέωσης  90.048,11 ευρώ.
 Συνολική οικογενειακή Οφειλή 262.053, 96  ευρώ προς τις Τράπεζες
Περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους
α) Ο σύζυγος :
1) Μονοκατοικία  140.00 τ.μ  κυριότητας 100% δικής του, σε οικόπεδο επιφανείας 647,24 κυριότητας 100% δικής του
2) Διαμέρισμα 72 τ.μ, 80% κυριότητας
3) Μονοκατοικία επιφανείας 76,30 τ.μ κυριότητας 100% δικής του, σε οικόπεδο επιφανείας σε οικόπεδο 24,60 τ.μ
4) Δύο Ι.Χ
β) Η σύζυγος:
1) Μονοκατοικία  63,00 τ.μ  κυριότητας 100% δικής του, σε οικόπεδο επιφανείας 79,23 τ.μ
2)) Διαμέρισμα 72 τ.μ, 20% κυριότητας
3) Οικόπεδο επιφάνειας 167,34 τ.μ κυριότητας 100% δικής της
4) Οικόπεδο επιφάνειας 94,29 τ.μ κυριότητας 33,33 % δικής της
Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει: είναι 787,47 ευρώ.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  οικογένειας σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση τους φθάνει στο ποσό των 787,47 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο  Βάμου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι οι  δανειολήπτες   πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους ,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά   πρόσωπα ,στερούμενα  πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν    ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , καθώς  υπέστησαν  σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους, αλλά και λόγω  της οικογενειακής της κατάστασης, τους   χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι τον 9 του 2016  με  το παρακάτω περιεχόμενο: 1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, και για τα τρία  μέλη της οικογένειας (πατέρας-μητέρα -γιος)που ενέχονται στην δανειοδότηση , είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές.
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των  περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρουν στην αίτηση τους , μέχρι στην  ,ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
3) Υποχρεώνει  τον πρώτο των αιτούντων (πατέρα) σε μηνιαία καταβολή δόσης 150 Ευρώ ,  που θα καταβάλλεται μηνιαίως ,  στις καθ ων πιστώτριες Τράπεζες , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός .Με τα 100 ευρώ θα καλύπτει στεγαστικό δάνειο σε μία σύμβαση  στο δε άλλο στεγαστικό δάνειο  μηνιαίας δόσης 350 ευρώ ,προς την ίδια πιστώτρια, δεν του προσδιορίστηκε δόση ,καθώς εξυπηρετείτε κανονικά από καταβολή δόσης από τον έτερο συν οφειλέτη, δεύτερο γιο του ,πράγμα, που πιστοποιήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της μετ έχουσας Τράπεζας
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την οικογένεια των   πληγωμένων από την οικονομική ύφεση και κρίση δανειοληπτών   ,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης οικογένειας,   καθόρισε δόση μόνο για τον πατέρα απαλλάσσοντας μητέρα και γιο Προσωρινά, μέχρι τον 9 του 2016  ,ημερομηνία που έχει οριστεί η κύρια  δικάσιμος.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306


Δεν υπάρχουν σχόλια: