Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

ΕΕΚΕ - «ΚΟΚΚΙΝΙΖΟΥΝ» ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ολέθριες είναι οι συνέπειες για τον Έλληνα δανειολήπτη εξαιτίας της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που πλήττει όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, και αντιμέτωποι με την ανεργία καθώς όλες τις μικρές επιχειρήσεις που απειλούνται με χρεοκοπία.  

Μπορεί αυτή τη στιγμή λόγω της πανδημίας να υπάρχει αναστολή πλειστηριασμών και μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (μέχρι τις 30/11/20) ωστόσο δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο προστασίας για τους δανειολήπτες μέχρι τις 31/12/2020 παρά μόνο η συμφωνία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών να μην υπάρξουν πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας και μόνο για τους «ευάλωτους δανειολήπτες». 

Ωστόσο τα πιστωτικά ιδρύματα πιέζουν συνεχώς για να εισπράξουν οφειλές ακόμα και από τους βαρύτερα πληττόμενους της υγειονομικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα απειλούν με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις και πλειστηριασμούς), ως συνέπεια της έλλειψης αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας.

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις δίνουν την χαριστική βολή στον υπερχρεωμένο δανειολήπτη:

• ο νέος κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας ( Ν. 4738/2020) που επιφέρει μεταξύ άλλων την πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων και την πρωτοκαθεδρία των πιστωτικών ιδρυμάτων- δείτε εδώ την από 23/09/2020 επιστολή μας στον Υπουργό Δικαιοσύνης

• Ο Νόμος 4745/2020 που περιλαμβάνει «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010” ο οποίος περιλαμβάνει δυσμενείς διατάξεις , περιορισμό δικαιωμάτων και νέες υποχρεώσεις (και έξοδα) για τους δανειολήπτες, ενώ οι διατάξεις του έρχονται σε αντίθεση με συνταγματικές αρχές και διατάξεις- δείτε εδώ την από 21/10/2020 επιστολή μας στον Υπουργό Οικονομικών και τους αρμόδιους Υπουργούς

Άμεσα ζητάμε από την Κυβέρνηση μία δίκαιη και αποτελεσματική λύση για τους δανειολήπτες πριν μετατραπούν πλήρως οι τράπεζες σε ενεχυροδανειστήρια κατοικιών. Τα «μέτρα στήριξης» που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δώσουν λύση στην αποπληρωμή στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων παρά μόνο δημιουργούν ψευδαισθήσεις.

Θυμίζουμε το προφίλ των δανειοληπτών μη εξυπηρετούμενων δανείων που είχαμε  καταγράψει σε έρευνα μας το 2019: 

• Στην πλειοψηφία τους οι οφειλέτες με προβλήματα υπερχρέωσης είναι μισθωτοί σε ποσοστό 38,36%, άνεργοι σε ποσοστό 35,84% και συνταξιούχοι σε ποσοστό 17,38%.

• Το 71,20%  των οφειλετών είναι ιδιοκτήτες μίας κύριας κατοικίας χωρίς κανένα απολύτως επιπλέον περιουσιακό στοιχείο. Μόλις το 15,92% των οφειλετών διαθέτουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην της κύριας κατοικίας με συνηθέστερα τα αγροτεμάχια. 

• Το 73,85% των δανειοληπτών είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 100.000€. Μόλις το 2,49% των οφειλετών έχει κύρια κατοικία που ξεπερνά σε αξία τις 250.000 ευρώ.

 Μπορείτε να δείτε όλη τη Μελέτη Ε.Ε.Κ.Ε.: Η Διαχείριση της Υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων εδώ:

Καλούνται όσοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις συναλλαγές τους με τα πιστωτικά ιδρύματα, να επικοινωνούν μαζί μας

• Τel: 210-8817730

• Webwww.eeke.gr

• e-mail:info@eeke.gr

• fbwww.facebook.com/enosikatanaloton/

Δεν υπάρχουν σχόλια: